2009-10-06 00:00:00

Nacionalni CERT postao član FIRST-aNacionalno sjedište za računalnu sigurnost – CERT, postao je punopravni član FIRST-a, svjetske organizacije CERT-ova.Biti izabran i akreditiran od strane FIRST-a od velikog je značaja za Nacionalni CERT (koji djeluje pri CARNetu), a to konkretno u praksi znači da u slučaju rješavanja nekog računalnog incidenta, strani CERTovi mogu uključiti hrvatski Nacionalni CERT u proces rješavanja s povjerenjem, iz razloga što CERT treba zadovoljiti propisane funkcionalne i sigurnosne uvjete za obavljanje svoga posla.

Prema pravilima FIRST-a, ispunjenje uvjeta za članstvo moraju potvrditi dva druga CERT-a koji su sponzori te pomoći pri procesu uključivanja u FIRST.

Hrvatski Nacionalni CERT, pored međunarodne nazočnosti, svojim članstvom u svjetskoj organizaciji stiče pravo na popuste pri prisustvovanju FIRST-ovim konferencijama, pravo nazočnosti na tehničkim predavanjima u organizaciji FIRST-a na kojima je sudjelovanje dozvoljeno samo za članove, pravo aktivnog sudjelovanja u mailing diskusijama te mnoge druge pogodnosti.

Javni web CARNeta