2009-09-11 00:00:00

Web za sve! Webfestival nagrađuje pristupačne webove

Prijave na CARNetovo natjecanje webova - Webfestival 2009 su u tijeku,  a zainteresirani se do 2. listopada mogu prijaviti na adresi http://webfestival.carnet.hr/2009/prijava

Pod sloganom Web za sve!, Webfestival, natjecanje namijenjeno autorima i korisnicima sadržaja na Internetu, koje prati CARNetovu korisničku konferenciju (http://cuc.carnet.hr), ove godine nagrađuje webove koji su svoje sadržaje i koncept prilagodili svim korisnicima, pa tako i onima s invaliditetom, specifičnim teškoćama učenja te korisnicima treće životne dobi.

Cilj Webfestivala 2009 je potaknuti korisnike i autore na webu, a osobito autore stranica javnih i obrazovnih ustanova te autore digitalnih obrazovnih materijala, da obrate pažnju na ovu bitnu karakteristiku web sadržaja.  U evaluaciju će biti uključene web stranice i sjedišta koja do 2. listopada svoje sadržaje učine pristupačnima i prijave se na natjecanje. Webove će ocjenjivati stručni Ocjenjivački sud, a pobjednicima će vrijedne nagrade biti dodijeljene u studenom, u sklopu konferencije CUC 2009.

Uz natjecanje webova, u sklopu Webfestivala 2009 bit će organiziran i popraćen i niz događanja na temu web pristupačnosti. Prvi u nizu je jednodnevni stručni skup koji će se održati 12. listopada u organizaciji CARNeta, a okupit će interesantne govornike koji uključuju stručnjaka na području web pristupačnosti iz World Wide Web konzorcija (http://www.w3.org/WAI), gospodina Shadija Abou-Zahru, te niz hrvatskih stručnjaka koji će se baviti različitim aspektima pristupačnih web sadržaja – od pristupa obrazovnim sadržajima, do zakonske regulative.

U studenom će se u organizaciji udruge Zamirnet (www.zamirnet.hr) održati i 3 radionice na kojima će govoriti strani i domaći predavači, a bavit će se temama pristupačnosti e-learning sustava, novim metodama učenja putem e-learninga za učenike i studente s invaliditetom te pristupačnošću digitalnih sadržaja i elektroničkih knjiga za osobe s invaliditetom.

Točne termine radionica i informacije o stručnom skupu možete pronaći i pratiti na stranicama http://webfestival.carnet.hr/2009/dogadjanja ili http://www.pristupacnost.net.

I konferencija CUC 2009 djelomično će se baviti pitanjem web pristupačnosti, pa će je tako otvoriti pozvani govornik iz britanske organizacije Ability.net (www.abilitynet.org.uk) koja se bavi web pristupačnošću i prilagodbom informacijsko-komunikacijske tehnologije korisnicima s invaliditetom. Uz predavanje pozvanog predavača, na konferenciji će se održati i okrugli stol na kojem će o pristupačnosti web sadržaja razgovarati važni akteri na tom području u Hrvatskoj. 

 Više o Webfestivalu 2009 i događanjima čija će tema biti web pristupačnost saznajte na adresi http://webfestival.carnet.hr
 


Javni web CARNeta