2009-07-22 00:00:00

Tesla u školi

Stručni timovi iz Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet sustavno prate implementaciju e-obrazovanja u sustavu školstva u RH. To podrazumijeva kontinuirani projektni rad s nastavnicima i njihovim učenicima, pružanje potpore kroz savjetodavni rad i infrastrukturu te planiranje i razvoj daljnjih aktivnosti i projekata.

Tim posebnih obrazovnih programa iz CARNetovog Odjela za podršku obrazovanju sustavno prati i potiče primjenu digitalnih nastavnih materijala u nastavi osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Kako se od današnjeg nastavnika očekuje voditeljska uloga u procesu učenja i poučavanja, a od učenika aktivno sudjelovanje u tom procesu, velika je pozornost usmjerena na interaktivne digitalne nastavne materijale s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“, koji upravo potiču navedeno. U tim je materijalima nastavnicima i učenicima omogućeno da, kroz audio i video zapise te brojne animacije, vizualiziraju problem i rješenje problema. Također im je na raspolaganju upotreba jedne od najizazovnijih i najuspješnijih metoda učenja i poučavanja, a to je istraživački samostalni rad. U brojnim su primjerima učenici stavljeni u ulogu aktivnih istraživača koji provode istraživanje u različitim okolnostima i s različitim objektima te na taj način dolaze do trajnih znanja i rješenja brojnih upita i nedoumica, koje su karakteristične za taj uzrast. Upotreba digitalnih nastavnih materijala, omogućuje primjenu velikog broja nastavnih metoda zastupljenih na nastavnom satu. Uz metode čitanja, gledanja i pisanja, izražena je i metoda slušanja. Upravo je razvoj te vještine do sada često zanemarivan, a od izrazite je važnosti kako u daljnjem školovanju tako i u poslovnom okruženju. Materijali također često upućuju na izuzetno bitno donošenje odluke na osnovi procjene što je još jedna vještina koju je nužno razvijati tijekom školovanja.

Iako interaktivni digitalni nastavni materijali s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ obuhvaćaju većinu cjelina predviđenih nastavnim planom i programom predmeta matematike, fizike, biologije i kemije za srednje škole i omogućavaju online učenje i poučavanje, savjetuje se kombinirani oblik e-učenja. Primjenu je nužno vrlo pažljivo osmisliti i ugraditi u nastavni proces vodeći brigu o primjerenim oblicima i metodama rada te o predznanju, mogućnostima i interesima svakoga učenika. Takav oblik individualizacije nastave u ovom je slučaju prilično jednostavno ostvariti, jer svaki učenik ima mogućnost odabira samostalnog tempa i opsega savladavanja gradiva. 

 

Zbog svega navedenoga, a s ciljem uvida u mogućnosti primjene ovakvih nastavnih materijala u našim školama, CARNet je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa odlučio pokrenuti projekt Tesla u školi, koji je prirodan nastavak edukacije nastavnika u sklopu CARNetovog projekta Nove tehnologije i digitalni nastavni sadržaji.

Ciljevi projekta Tesla u školi bili su:

poticanje masovnije primjene digitalnih nastavnih materijala s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“  osmišljavanje najprimjerenijih nastavnih metoda i oblika rada koji omogućuju kvalitetnu primjenu ICT-a u nastavi poticanje primjene ostalih alata s ciljem informatizacije odgojno-obrazovnog sustava.

U provedbi projekta Tesla u školi sudjelovalo je četrdeset i osam nastavnika matematike, fizike, biologije i kemije iz osamnaest srednjih škola diljem Republike Hrvatske. Jedan od kriterija izbora sudionika je bio i broj prijavljenih nastavnika iz iste škole, jer se nastavnicima sudionicima htjela osigurati stalna mogućnost suradnje i rada u timu. Projektom su također bili obuhvaćeni i ravnatelji škola, koji su davanjem suglasnosti omogućili svojim nastavnicima kvalitetan rad kroz pružanje potpore i osiguravanje svih potrebnih resursa. CARNet-v projektni tim osigurao je nastavnicima i pružanje stručne pomoći u provedbi projekta u njihovim školama, a na poziv samih nastavnika.

Sve je to doprinijelo da se u vremenu od veljače 2009. g., kada su počele prijave pa do srpnja iste godine, kada je održan završni stručni skup, prikupi velik broj materijala koji obuhvaćaju iznimno kvalitetne radove nastavnika i informativne upitnike učenika i nastavnika.

Kako bi se nagradio najveći angažman u projektu, svi su sudionici na temelju poslanoga rada sudjelovali u natjecanju. Elementi koji su promatrani i ocjenjivani bili su :

uspješnost uporabe različitih metoda i oblika rada u primjeni e-sadržaja u svrhu ostvarivanja ciljeva nastavnog sata inovativnost u upotrebi e-sadržaja u nastavi aktivna uloga nastavnika i učenika u nastavnom procesu opći dojam snimka sata

Ocjenjivački je sud vrednovao nastavničke priprave za sat, a još je bolji uvid u sve aktivnosti na satu imao iz poslanih video snimki. Nagrade za najuspješnije radove podijeljene su u dvije kategorije: skupna nagrada za najaktivniju školu i pojedinačne nagrade za tri najuspješnija rada. 

U kategoriji Skupna nagrada – najaktivnija škola, nagrada je dodijeljena školi čiji je najveći broj nastavnika aktivno sudjelovao u projektu. Pojedinačno izrazito kvalitetne priprave kao i videozapisi njihovih nastavnih sati presudili su da nagradu za najaktivniju školu dobije Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampara iz Vinkovaca. Nastavnici Vedran Žadanj, Senka Knežević-Čeple, Ružica Kruhoberec, Manuela Murvaj i Vesna Đurković ovom su nagradom svoju školu opremili novom interaktivnom bijelom pločom.

Zbog izrazito kreativne primjene digitalnih nastavnih materijala, koja je obuhvaćala uspješnu primjenu različitih nastavnih metoda i oblika rada te inovativnosti i izrazito visoke aktivnosti nastavnika i učenika u nastavnom procesu, pojedinačne su nagrade osvojili nastavnici Vedran Žadanj (Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampara, Vinkovci) – prvo mjesto i prijenosno računalo, Goran Repinc i Nataša Vacka (Tehnička škola, Daruvar) – drugo mjesto i mini prijenosno računalo te Jasmina Horvatović (Graditeljsko-geodetska škola Osijek) – treće mjesto i mini prijenosno računalo. 

Svi pristigli radovi bit će objavljeni na CARNetovom Portalu za škole na adresi www.skole.hr u rubrici Nastavni materijali.

Osim samih radova, nastavnici su izradili osvrt na primjenu e-sadržaja u nastavi. Unatoč navođenja nekih otežavajućih okolnosti („tehnički problemi s mrežom i računalnom opremom“; „jako velika angažiranost nastavnika za pripremanje sata u kojem se primjenjuju e-sadržaji“), nastavnici su rad s ovim materijalima ocijenili izrazito pozitivno („pokusi koje nije moguće izvesti u učionici su lijepo snimljeni“; „mogućnost da učenici sami provjere svoje naučeno znanje“;“dostupnost u bilo koje vrijeme“; „zornost“; „povećana motivacija učenika“; „lakši pristup do učenika“; „mogućnost vizualiziranja“; „jasna primjena sadržaja u svakodnevnom životu“; „učenici su aktivniji, motiviraniji te se postiže ugodna, opuštena i radna atmosfera“; „sat je dinamičniji“…).

Ništa se drugačije mišljenje nije dobilo ni iz upitnika, koje su ispunjavali učenici nastavnika uključenih u ovaj projekt.  

Nakon detaljne obrade i analize 415 upitnika učenika, dobiveni su ohrabrujući rezultati – 75% anketiranih učenika navelo je da su u nastavi sudjelovali puno ili malo više nego inače; 59% ih je bilo motivirano ili jako motivirano; 76% je nastavni sat ocijenilo kao zanimljiv ili jako zanimljiv; 84% ih je učenje pomoću računala ocijenilo afirmativno i isto toliki je postotak ozračje na satu ocijenilo radno i opušteno ili izrazito radno i opušteno. 

Detaljnija analiza predočena je u sljedećim grafikonima*:

1. Sudjelovanje na nastavi u sklopu koje su se primjenjivali digitalni materijali u odnosu na sudjelovanje u nastavi bez primjene digitalnih nastavnih materijala?

 

 

2. Koliko te način rada u nastavi (korištenje digitalnih nastavnih materijala) motivirao na veće sudjelovanje u nastavi?

3. Kako bi ocijenio/la zanimljivost nastavnog sata u kojem su se koristili nastavni digitalni materijali?

4. Sad kad si imao/imala digitalne nastavne materijale u nastavi, kako bi opisao/la učenje pomoću računala (moguće je zaokružiti više odgovora)?

 

 

5. U kojoj mjeri si savladao/la nastavno gradivo koje se tumačilo pomoću digitalnih nastavnih materijala?

6. Koliko ti se ovakav način rada (korištenje digitalnih nastavnih materijala u nastavi) čini primjeren?

 

 7. Kako bi  procijenio/la atmosferu na satu u kojem su se koristili digitalni nastavni materijali?

 

 8. Kako bi procijenio svrhu uporabe digitalnih nastavnih materijala u nastavi  i njihovu povezanost  sa  životom?

 

*  Statistička obrada Ankete za učenike o primjeni digitalnih nastavnih materijala s Nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ u sklopu projekta Tesla u školi.

Analizirajući prioritete, želje, potrebe i vrijednosti djece uzrasta od 12 do 16 godina, brojna su istraživanja pokazala da kao vrijednosti uglavnom ističu samostalnost, istinitost, originalnost, kreativnost, povezivanje i dijeljenje te stalnu motiviranost. Isto tako, od prioriteta na prvo mjesto stavljaju prijatelje, zatim zabavu, glazbu, interakciju u realnom vremenu i predstavljanje sebe samoga putem socijalnih mreža, a kao odbojne elemente ističu složenost i loš dizajn.

Sve to potvrdili su i učenici anketirani u projektu Tesla u školi. Na opisno pitanje Što ti se prilikom izvedbe nastavnog sata s digitalnim nastavnim materijalima najviše svidjelo, učenici su izdvojili „video zapis, tekst koji je bio kratak i jednostavan i zanimljive slike“; „manje sadržaja, slike, ne mora se čitati, video zapis sa zvukom“; „što smo puno toga sami radili i naučili uz pomoć digitalnih sadržaja“; „to što smo svi sudjelovali na satu“; „izlaganje grupa“; „sve je čitko i precizno objašnjeno te uz objašnjenje profesora još sam bolje shvatio gradivo“; „brzina, točnost, svježina podataka“; „jednostavnost korištenja“. 

Kako je bilo zanimljivo utvrditi i uvjete u kojima se izvodi ovaj projekt, rađena je i analiza oblika rada s obzirom na broj računala u učionici. Prilično velik broj učenika imao je priliku sudjelovati u nastavi radeći samostalno ili u paru na računalu (67%) što ukazuje da je u školama moguće organizirati i provesti nastavu i u ovakvim uvjetima. 

 

 


Nastavnici su, između ostaloga, na završnom skupu imali priliku evaluirati cijeli projekt što je upotpunilo cjelokupnu sliku provedbe projekta u cjelini. Pored poteškoća, u kojima su se najčešće osvrtali na nedovoljnu opremljenost škola informatičkom opremom i manjak računala s konekcijom na Internet, iznijeli su i elemente koji su im najviše koristili. Najčešće su isticali novo iskustvo pri korištenju tehnologije u nastavi, obradu pokusa koje prije nije bilo moguće izvoditi na satu, mogućnost prikazivanja apstraktnih sadržaja, puno korisnih informacija na stručnim skupovima te izrazito povećanje motivacije učenika.

Zadovoljstvo i motiviranost učenika odrazili su se i na nastavnike tako da su i oni element zadovoljstva u radu na projektu ocijenili najvišim ocjenama. U školama u kojima je bilo više nastavnika uključenih u projekt, istican je i timski, interdisciplinaran rad u pripremi nastavnika za sat. To je rezultiralo razvijanjem međupredmetnog suodnosa u ostvarivanju nastavnog procesa što se ističe kao jedan od prioriteta suvremenog pristupa odgoju i obrazovanju.

Nastavnici su također imali priliku napisati poruku voditeljima projekta na osnovu čega je zaključeno da je projekt ostvario sve svoje ciljeve uz izrazito pozitivno ozračje i zadovoljstvo u radu („vrlo lijepo, edukativno i korisno“; „hvala na podršci, vođenju i druženju“; „samo tako dalje“; „projekt je jako dobro osmišljen i trebao bi se promovirati po školama“; „zahvaljujem voditeljima tima na dobrim savjetima“; „sretna sam što kvalitetno radite ovako koristan i primjenjiv sadržaj. Samo tako nastavite“).

Osim ovih kvalitativnih pokazatelja, kvantitativni pokazatelju su također pozitivni. Osim kontinuiranog porasta ukupnog broja jedinstvenih korisnika koji pristupaju ovim nastavnim materijalima, broj pristupa lekcijama je od ožujka do lipnja porastao sa 7 993 na 18 244 pristupa mjesečno što još jednom potvrđuje nužnost ovakvog projektnog rada i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika u razvoju odgojno-obrazovnog sustava. 

Uz sve ove poticaje i s iskazanom željom sudionika za nastavak suradnje s CARNetom na ovakvim i sličnim projektima, a dodatno potaknuti izjavom nastavnika da su „učenici zadovoljni napuštali učionicu“, projektni je tim odlučio nastaviti s provedbom projekta Tesla u školi i u sljedećoj školskoj godini. Uvažavajući mišljenje svih subjekata uključenih u projekt i u težnji za kontinuiranim podizanjem kvalitete, planira se primjena novih aktivnosti u nastavku projekta. 


Javni web CARNeta