2008-12-01 00:00:00

Prva služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata

Na Sveučilištu u Dubrovniku (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju) 20. studenoga 2008. otvorena je Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata, prva i jedina ovakva Služba na sveučilištima u Hrvatskoj.

U sklopu aktivnosti Tempus JEP projekta Europske komisije „ECAS - Establishing Career Advising Services at Croatian Universities", kojega koordinira Sveučilište u Dubrovniku, a na kojemu Institut za razvoj obrazovanja sudjeluje kao partnerska institucija, otvorena je prva Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata pri Sveučilištu u Dubrovniku. Glavni cilj „ECAS" projekta je pokretanje centara za profesionalno savjetovanje studenata na tri hrvatska sveučilišta (Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) kako bi kroz rad Službi za profesionalno savjetovanje studenata ta sveučilišta bolje pripremila svoje studente za ulazak na tržište rada.

Službe za profesionalno savjetovanje dio su razvojne strategije sveučilišta koja žele biti doživljena kao ustanove s europskom dimenzijom, čiji bi studenti i zaposlenici trebali aktivno sudjelovati u znanstvenoj suradnji na europskoj i svjetskoj razini, te čiji bi se diplomirani studenti trebali moći nositi s konkurencijom na europskom tržištu rada.

Voditeljica Službe za orijentaciju i profesionalno savjetovanje studenata na Sveučilištu u Dubrovniku, Sanja Živković, istaknula je kako je osnovna svrha Službe stručno savjetovanje i pomoć studentima u profesionalnom usmjeravanju, uspostavljanje kontakta s mogućim poslodavcima te upoznavanje studenata s mogućnošću daljnjeg usavršavanja po završetku studija. Služba će ujedno i poslodavcima olakšati pronalaženje odgovarajućih mladih kadrova.

Potrebno je naglasiti kako Služba za orijentaciju i profesionalno savjetovanje nije agencija za zapošljavanje nego služba koja će pripremati studente za „utrku" na tržištu rada putem različitih radionica i tečajeva te pojedinačnih i skupnih savjetovanja. Služba će doprinijeti ostvarenju dugoročne uspješne suradnje između tvrtki i Sveučilišta.

Institut za razvoj obrazovanja uključen je u inicijativu pokretanja Službi za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima kao inicijator i partner na projektima Europske komisije kroz koje je i realizirana ova ideja. „ECAS“ projekt nastavak je Tempus SCM projekta „CAREER -Platforma za centre za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj“ (2005.-2006.) kojega je osmislio i provodio Institut za razvoj obrazovanja te kojim je stvorena platforma za pokretanje centara za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima.

Detalji o projektima su dostupni na adresi: http://www.iro.hr/hr/razvoj-visokog-obrazovanja/razvoj-sustava/tempus-projekti/


Javni web CARNeta