2015-12-18 12:00:00

ENISA odala priznanje stručnjacima CARNeta

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) odala je važno priznanje stručnjacima CARNeta iz odjela Nacionalnog CERT-a koji su svojim savjetima sudjelovali u izradi novih nastavnih materijala za tečajeve koje ENISA provodi za obuku CERT-ova unutar EU.

Izrađeni nastavni materijali, prvenstveno priručnici, omogućit će ENISA-i bolji trening nacionalnih CERT-ova (Computer Emergency Response Team) u obavljanju njihovih svakodnevnih zadataka.

ENISA materijali su dostupni na ovoj adresi, a materijali u čijoj izradi su sudjelovali CARNetovi stručnjaci su Introduction to advanced artefact analysisDynamic analysis of artefactsStatic analysis of artefacts.


Javni web CARNeta