2015-05-18 16:10:00

GÉANT razvio Katalog cloud usluga

Kako bi odgovorila na zahtjeve 50 milijuna korisnika i istraživača iz akademske zajednice u više od 40 zemalja svijeta, paneuropska akademska i istraživačka mreža, GÉANT razvila je online direktorij ili Katalog cloud usluga.

Riječ je o Katalogu koji nudi sveobuhvatni pregled načina na koji pružatelji cloud usluga udovoljavaju potrebama i zahtjevima europske istraživačke i obrazovne zajednice.

Trenutni popis sastoji se od usluga sljedećih pružatelja:

Advania BOX CARNet Code42 CloudSigma EduZone Google GRNET Microsoft Netskope.

Kroz niz aktivnosti u GÉANT-u trenutno se radi na pripremi nekoliko natječaja za pružanje cloud usluga, s primarnim fokusom na IaaS  (engl. Infrastructure as a Service), a u planu je i uključivanje drugih pružatelja usluga.

Popis zahtjeva koji je sastavio GÉANT Clouds Team obuhvaća sljedeća područja:

prava intelektualnog vlasništva i pravo vlasništva pravni aspekti sigurnost kontinuitet povjerljivost podataka komunikacija naplata tehnička pravila.

GÉANT mreža je napredna paneuropska akademska i istraživačka mreža koja na vlastitoj optičkoj infrastrukturi osigurava međusobnu povezanost europskih akademskih i istraživačkih mreža kapacitetima i do 500Gbit/s te povezanost Europe s drugim kontinentima. GÉANT mreža trenutno povezuje više od 50 milijuna korisnika u 10.000 ustanova diljem Europe, a vrijedi napomenuti da su u realizaciji GEANT-ovog Kataloga sudjelovali i stručnjaci iz CARNeta.


Javni web CARNeta