2014-07-15 09:30:08

CARNetova Abuse služba

Ovog vam puta predstavljamo aktivnosti CARNetove Abuse službe koja ima za cilj zaprimanje i obrađivanje prijava vezanih uz računalno sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNetovih resursa.

Te prijave uključuju računalno sigurnosne incidente kao što su:

spam povreda autorskih prava neovlašteni pristup provale virusi / crvi / trojanci DoS DDoS komercijalno korištenje netiquette.

Načela rada Abuse službe su:

Osnovno polazište svake akcije su činjenice navedene u zaprimljenoj prijavi incidenta. Abuse služba odgovorno i precizno proučava dostupne podatke za poduzimanje daljnjih koraka. Svaka prijava se klasificira prema navedenoj podjeli incidenata. Ukoliko Služba zaprimi prijavu koja upućuje na više potencijalnih prekršaja, prvo se obrađuje onaj, prema procjeni, najteži. Služba poštuje privatnost korisnika i podacima se služi na način opisan u ovom dokumentu. Trećim osobama Služba dostavlja podatke isključivo na osnovu sudskog naloga ili na zahtjev policije tijekom istražnog postupka. Sva korespondencija se arhivira. Služba radi svakim radnim danom (ponedjeljak-petak). Služba odgovara u roku 24 sata na sve zaprimljene prijave. Ukoliko Služba zaprimi prijavu neradnim danom ili izvan radnog vremena, rok za slanje odgovora je prvi sljedeći radni dan.

Računali incident ili povredu prihvatljivog ponašanja može prijaviti bilo koja osoba u Hrvatskoj ili u svijetu, no bitno je da je računalni incident počinjen od strane korisnika CARNet mreže.

Abuse službu možete kontaktirati putem telefona + 385 1 6661 655 ili putem maila abuse@carnet.hr, a radno vrijeme je od 9 do 16 sati.


Javni web CARNeta