2014-06-25 13:26:00

CARNet na TERENA Networking Conference 2014 u Dublinu

Predstavnici CARNeta već tradicionalno sudjeluju u radu međunarodne konferencije koju organizira TERENA - Trans-European Research and Education Networking Association. Ovogodišnja konferencija održana je u Dublinu u Republici Irskoj od 19. do 22. svibnja i okupila je više od 650 sudionika, od čega i tri predstavnika CARNeta koji su prezentacijama, radovima i posterima aktivno sudjelovali u radu konferencije.

CARNet u Europskim oblacima   Kada je u travnju 2013. godine započet GÉANT3plus projekt, četvrti u nizu vrlo uspješnih projekata u ostvarivanju suradnje na mrežnim tehnologijama financiran od Europske unije, novost je bila da se pojavila nova aktivnost na polju tehnologija računarstva u oblacima. CARNet je spremno prihvatio suradnju na tom polju, te je preuzeo i jednu od ključnih uloga pregovaranja s komercijalnim ponuditeljima usluga građenim na računarstvu u oblaku.   Na samoj konferenciji održani su i vrlo zapažena prezentacija i okrugli  stol o uspjesima koje je GÉANT-ov tim za računarstvo u oblacima imao u prvoj godini rada. Zapaženi dio predavanja bilo je i izlaganje Branka Radojevića, pomoćnika ravnatelja za računalnu i podatkovnu infrastrukturu, koji je sudionicima konferencije na vrlo jednostavan način približio rad njegovog tima u fazi pregovaranja s velikim ponuditeljima usluga računarstva u oblaku i oblicima suradnje s njima.   Ukrupnjavanjem potražnje na razini cijele Europe (ukupno 40 NREN-ova u Europi, 10.000 institucija i 50 milijuna krajnjih korisnika) za uslugama računarstva u oblaku rezultiralo je povoljnim uvjetima kupnje koje je teško realizirati kada se pregovara na razini samo pojedine države. Ovakav pristup je daleko jednostavniji ponuditeljima, koji sada na jednom mjesto mogu dobiti objedinjene potrebe za uslugama, umjesto da prikupljaju potrebe po državama posebno.   Planirano je da se aktivnosti na računarstvu u oblaku nastave i u drugoj godini projekta GÉANT3plus, ali isto tako i u budućem projektu GÉANT4 koji će trajati sve do 2020 godine. CARNet je spreman i dalje zadržati jednu od ključnih uloga u tom projektu.   Mrežne tehnologije   Ivana Golub, pomoćnica ravnatelja CARNeta za mrežnu infrastrukturu, koautorica je zapaženog rada u sekciji “Bandwidth on deathbed?” na temu razvoja softvera u više-domenskoj okolini. Rad se fokusirao na tri glavne teme – razvoj softvera u akademskim mrežama te što ga čini jedinstvenim, što pokreće uspješan razvoj softvera i koje se lekcije mogu naučiti iz toga. Prezentiran je i poster na temu novog perfSONAR-a,  zajedničkog projekta partnera GÉANT, Internet2, Indiana University i ESneta.   Na konferenciji se aktivno predstavljao i GÉANT3plus projekt u kojem CARNet aktivno sudjeluje, a na kojem trenutno sudjeluje 17 djelatnika CARNeta u više radnih skupina.   Temu otvorene razmjene u oblacima (Open Cloud Exchange (OCX) predstavljao je Damir Regvart iz odjela mrežne infrastructure, koji aktivno radi unutar GÉANT3plus JRA 1 (Joint Research Activity) radne skupine. OCX je predložen kako bi se premostio jaz između dvije glavne komponente infrastrukture za pružanje usluga u oblacima – Cloud Service Provider (CSP) infrastrukture i Cloud Service Delivery infrastrukture. Na istu temu je bio predstavljen i poster u zasebnoj cjelini konferencije, a bio je organiziran i demo za sve zainteresirane sudionike.   CARNet je od 1993. godine aktivni clan TERENA-e, trans-europske udruge akademskih i istraživačkih mreža koja okuplja više od 30 europskih zemalja s ciljem stvaranja platforme za razvoj informacijske i mrežne infrastrukture unutar europske akademske i istraživačke zajednice te djelatnici CARNeta sudjeluju u više različitih stručnih i radnih grupa te organizacije.  

Javni web CARNeta