2014-02-26 13:24:00

Potpisan sporazum o tehničkoj suradnji između Sigurnosno-obavještajne agencije i CARNeta

Ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije dr. sc. Dragan Lozančić i ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet Zvonimir Stanić potpisali su 5. veljače 2014. godine Sporazum o tehničkoj suradnji.

Ovim Sporazumom definiraju se načela tehničke suradnje između Sigurnosno-obavještajne agencije i CARNeta na projektima iz područja informacijske sigurnosti.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) je središnje državno tijelo Republike Hrvatske odgovorno za prikupljanje, analizu, obradu i ocjenu podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost, sa svrhom otkrivanja i sprječavanja radnji pojedinaca ili skupina koje su usmjerene protiv opstojnosti, neovisnosti, jedinstvenosti i suvereniteta Republike Hrvatske, nasilnom rušenju ustroja državne vlasti, ugrožavanju Ustavom Republike Hrvatske i zakonima utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te osnova gospodarskog sustava Republike Hrvatske.

Poslove iz svoje nadležnosti te zadaće koje joj se nameću slijedom uloge u sustavu nacionalne sigurnosti SOA obavlja prvenstveno temeljem Ustava RH i Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu, ali i temeljem ostalih zakonskih i podzakonskih akata koji se po bilo kojoj osnovi odnose na područje nacionalne sigurnosti.


Javni web CARNeta