2013-03-15 08:41:37

Online tečaj o korištenju ICT-a u nastavi za nastavnike u strukovnim školama

CARNet je jedan od devet partnera na projektu eVET2Edu, čiji je cilj prilagoditi postojeći online tečaj o korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi za nastavnike u institucijama koje se bave strukovnim obrazovanjem. Drugim sastankom konzorcija održanim u Murciji (Španjolska) 7. i 8. ožujka 2013. završen je prvi, a započeo treći radni paket na ovom projektu.

Izvorni je tečaj nastao kao rezultat projekata e-Teacher LDV (2005-2007) i iCamp (6th FP 2006-2009), te je bio namijenjen nastavnicima općeobrazovnih predmeta. Kroz projekt eVET2Edu taj će tečaj biti prilagođen specifičnostima nastave i potreba strukovnih škola i drugih institucija koje se bave strukovnim obrazovanjem.
 
Tečaj se temelji na inovativnim pedagoškim metodama (npr. online kolaboracija, promišljanje, situacijsko i suradničko učenje itd.) i koristi niz alata otvorenog koda. Projekt će nastavnicima i ustanovama ponuditi znanja koja će im omogućiti da ove pedagoške metode i alate integriraju u novi kvalifikacijski okvir i trenutne načine poučavanja. Tečaj će biti dostupan u 8 jezika, a bit će popraćen i detaljnim uputama za voditelje i moderatore tečaja.

Ispitivanje potreba korisnika i prilagodba materijala

Sastankom u Murciji završen je prvi radni paket kroz koji su ispitivane potrebe korisnika (nastavnika i institucija koje se bave strukovnim obrazovanjem) u osam zemalja partnera, kako bi se osiguralo da tečaj što bolje odgovara stvarnim potrebama nastavnika u strukovnim školama i institucijama.

Projektni su partneri u svakoj od zemalja sudionika održali intervjue s nastavnicima strukovnih predmeta koji imaju nešto iskustva s e-učenjem te proveli istraživanje postojećih primjera dobre prakse korištenja ICT-a u nastavi strukovnih škola u svojoj zemlji. Neki od zaključaka ovog istraživanja su da:

u strukovnim školama prevladava kombinirano (blended) učenje je u strukovnim školama teško koristiti e-učenje za procjenu znanja nastavnicima nedostaju prikladni digitalni resursi za nastavu strukovnih predmeta, a često nedostaju i udžbenici i stručna literatura nastavnicima često nedostaje tehnička, ali i institucionalna podrška za korištenje ICT-a u nastavi.

Za hrvatske strukovne škole koje su sudjelovale u ispitivanju da se zaključiti da se ICT u nastavi još dosta rijetko koristi, a i tada tek relativno jednostavni alati poput PowerPoint prezentacija, e-maila ili video materijala preko Interneta. No nastavnici često ističu da i korištenje osnovnih digitalnih alata i tehnologija pozitivno utječe na motivaciju učenika u strukvonim školama.

Na temelju rezultata prvog radnog paketa, u sljedećem će se radnom paketu, koji koordinira CARNet, raditi na redizajnu postojećeg tečaja kako bi ga se maksimalno prilagodilo specifičnostima strukovne nastave – od većeg naglaska na vještinama i kompetencijama, preko praćenja i provođenja praktičnog rada do čestog nedostatka stručne literature. 

Na sastanku je definirana struktura redizjaniranog tečaja, a konkretni će se materijali razvijati kroz sljedećih nekoliko mjeseci, do kraja kolovoza.

Projekt se financira iz linije Leonardo da Vinci (EU fondovi), započeo je u listopadu 2012. godine, a trajat će 24 mjeseca.Javni web CARNeta