2012-07-16 11:32:17

ODS Ljetna škola za učitelje

U sklopu projekta Open Discovery Space, u kojem je CARNet jedan od partnera, od 1. do 7. srpnja na Kreti, Grčka održana je ODS Ljetna škola za učitelje. Kroz projekt Open Discovery Space  će se razviti otvorena višejezična edukativna infrastruktura temeljena na društvenim potrebama u cilju poticanja korištenja eLearning resursa.

Stoga se kroz radionice na Ljetnoj školi naglasak stavio na razvijanje vještina učitelja za pronalaženje edukacijskih materijala na internetu, organizaciju kurikuluma i upravljanje razredom. Naglasak je također bio na suradnji nastavnika kroz izrađivanje nastavnih lekcija i materijala kao i osvještavanje o potrebama i korisnosti izgradnje zajednice učenja.

Kroz mnoge radionice naglasak se stavljao i na podizanje kompetencija nastavnika za razvoj učeničkih vještina a posebno ističući vještine snalaženje učenika u rješavanju problema, kolaboraciji između učenika međusobno, ali i nastavnika te razvijanje komunikacijskih vještina učenika kroz korištenje jedinstvenih otvorenih digitalnih edukacijskih materijala.

Radionicama na Kreti prethodio je online dio tijekom kojeg su svi polaznici dobili pristup LMS-u (Learning Management System) s potrebnim uputama, predlošcima  i dokumentima s primjerima dobre prakse izrade nastavnih lekcija.  Kroz razne aktivnosti na radionici polaznici su dobili teoretska znanja koja su mogli primijeniti kroz praktične aktivnosti. Kroz aktivnosti na radionicama polaznici su se upoznali s konceptom edukacijskog  dizajna i edukativnim repozitorijima te su imali prilike upoznati se s pripremom, objavljivanjem i dijeljenjem digitalnih nastavnih materijala, popularnim društvenim softverima i web 2.0 alatima i, konačno, polaznici su se upoznali s primjerima dobre prakse korištenja digitalnih nastavnih materijala u nastavi.

Osim radionica polaznici su posjetili Natural History Museum of Crete http://www.nhmc.uoc.gr/en  te Skinakas Observatory na planini  Ida http://www.physics.uoc.gr/en/menu/skinakas.php.

Na kraju Ljetne škole nastavnici su, prema preporukama voditelja pojedinih sesija, izradili vlastite digitalne nastavne materijale i učitali ih u postojeći LMS. Osim radionica u sklopu Ljetne škole, nacionalni koordinatori, partneri ODS projekta, sudjelovali su i na radnim sastancima projekta.


Javni web CARNeta