2011-11-17 15:39:11

Susret alumna E-learning akademije s Georgeom Siemensom

U sklopu konferencije 13. CARNetove korisničke konferencije CUC 2011 održalo se i zanimljivo događanje namijenjeno alumnima CARNetove E-learning akademije – susret i diskusija s jednim od jednim od najvećih stručnjaka na području e-učenja u svijetu i plenarnim govornikom konferencije – Georgeom Siemensom. 

George Siemens je autor, teoretičar, govornik i istraživač koji se bavi temama učenja, mreža, tehnologije, vizualizacije, otvorenosti i organizacijske učinkovitosti u digitalnim okruženjima, a trenutno radi kao istraživač i voditelj Technology Enhanced Knowledge Research Institute-a na Sveučilištu Athabasca u Kanadi. Gospodin Siemens jedan je od autora konektivističke teorije učenja, prema kojoj u svijetu povezanom IKT-om i internetom, pojedinac uči kroz interakciju, umreženost i sudjelovanje u komunikaciji s drugim korisnicima Interneta i drugih danas postojećih servisa. Zajedno sa Stephenom Downesom i Daveom Cormierom, George Siemens organizirao je prve otvorene konektivističke tečajeve na kojima su sudjelovale tisuće nastavnika i studenata.

U 90 minuta susreta, tridesetak završenih polaznika E-learning akademije s dr. Siemensom je razgovaralo o znanstvenoj utemeljenosti konektivističke teorije, pri čemu je Siemens napomenuo kako cijeni kritiku svoje teorije jer doprinosi razvoju istraživanja obrazovanja. Napomenuo je kako smatra da se u današnjem svijetu učenje odvija prvenstveno kroz razmjenu, interakciju i umreženost članova neke istraživačke ili obrazovne zajednice, te naveo primjer otkrivanja virusa SARS-a kao novog virusa, do čega ne bi došlo da nije bilo umreženosti znanstvenika putem različitih internetskih i online servisa u raznim dijelovima svijeta.

Bilo je riječi i o projektima na kojima polaznici ELA-e rade te izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom radu te pristupima i tehnologijama koje im pritom mogu biti od koristi, ali i trendovima i novitetima u svijetu e-učenja. George Siemens sudionike je upoznao s principom na kojem počivaju otvoreni tečajevi koje održava s desecima drugih kolega, stručnjaka za e-učenje, te za koje danas više ne koriste zatvorene sustave za učenje poput LMS-a, već tehnologije dostupne putem interneta i društvene medije i alate, slijedeći principe umreženog učenja (eng. networked learning) i način na koji danas komunikacija na Internetu funkcionira.

Komentirao je kako smatra da budućnost LMS sustava poput Moodlea ovisi o njihovoj sposobnosti i volji da korisnicima ponude integrirane usluge koje se neće baviti samo jednim aspektom nastave i obrazovanja, već će obuhvatiti što je više moguće različitih usluga koje korisnicima sustava (obrazovnim ustanovama, nastavnicima i studentima) trebaju. Kao primjer sustava koji je ponudio integraciju već postojećih usluga na Inernetu i na taj način stvorio ogromnu komparativnu prednost na tržištu i u online zajednici spomenuo je Facebook, koji je zahvaljujući tome prikupio više od 800 milijuna korisnika, iako se kritički osvrnuo na način na koji se Facebook odnosi prema privatnosti svojih korisnika. 

Tijekom razgovora spomenuti su i drugi trenutni trendovi u svijetu e-učenja i obrazovanja općenito –takozvana obrnuta učionica (eng. inverted classroom) u kojoj se u nastavi mijenja mjesto predavanja i poučavanja putem prezentiranja materijala i aktivnosti. Naglasak se pritom stavlja na praktične aktivnosti kroz koje se uči i koje čine glavninu nastave u školi, a prezentacija sadržaja se odvija putem snimljenih predavanja ili smjernica koje učenici mogu, kao pripremu za nastavne aktivnosti, pogledati kod kuće.

George Siemens na konferenciji CUC je održao i plenarno predavanje pod naslovom „Learning in complex knowledge spaces“, a snimka je dostupna na http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=1582.

Susret s Georgeom Siemensom prvo je okupljanje polaznika različitih generacija CARNetove E-learning akademije, koju je do sada završilo nešto manje od 400 nastavnika, profesora i drugih obrazovnih stručnjaka iz Hrvatske i zemalja regije. Susret sa stručnjakom svjetskog kalibra poput Georgea Siemensa odličan je uvod u 2012. godinu, u kojoj će programe E-learning akademije upisati 10. jubilarna generacija polaznika.

Više o E-learning akademiji možete saznati na adresi www.carnet.hr/ela.


 


Javni web CARNeta