2011-06-15 10:55:00

Online administracija besplatnih sekundarnih domena

Od 15. lipnja 2011. godine omogućena je online administracija besplatnih sekundarnih domena putem web forme kojoj je moguće pristupiti s adrese http://www.carnet.hr/dns/administracija/promjena.

Promjena se vrši na način da korisnik odabere na koju od adresa da se pošalje link za autorizaciju, te je ovisno o odabiru moguće promijeniti sljedeće:

a) korisnik domene:

može mijenjati sve podatke osim naziva domene, naziva korisnika i OIB-a;

b) administrativna kontakt osoba:

može promijeniti svoje podatke; može promijeniti podatke o tehničkoj kontakt osobi; može promijeniti podatke o DNS serverima;

c) tehnička kontakt osoba:

može promijeniti podatke o tehničkoj kontakt osobi; može promijeniti podatke o DNS serverima.

Najvažniji novitet je u tome što za promjenu podataka nije više potrebno slati papirnatu dokumentaciju, a sve promjene su trenutne; međutim, vrlo je važno da su e-mail adrese ispravne jer je to jedini način autorizacije.

Sljedeći novitet je u tome što svakom promjenom korisnik postavlja novi datum isteka domene (365 dana od datuma izvršene promjene) i taj datum će se koristiti za automatsko obavještavanje korisnika o isteku domene u skladu s Pravilnikom (članak 17.).

CARNet na ovaj način uvodi modernizaciju sustava administracije besplatnih domena koji je potpuno automatiziran i baziran na paperless konceptu.


Javni web CARNeta