2011-03-24 10:36:00

Nova CARNetova usluga - sys.backup

S ciljem doprinosa kvaliteti i sigurnosti računalnih sustava, kao i pružanja dodatne podrške CARNet sistem inženjerima u njihovim svakodnevnim obvezama, CARNet je razvio novu uslugu koja omogućuje obavljanje udaljenog sigurnosnog arhiviranja podataka.

Riječ je o usluzi pod nazivom sys.backup koja visokoškolskim ustanovama - punopravnim članicama CARNeta, omogućuje niz prednosti vezanih uz sigurnosnu pohranu podataka. Tako je sada, umjesto svakodnevne izmjene traka (kazeta) i opasnosti od mogućih nezgoda, uz pomoć ove usluge moguće jednostavno i sigurno napraviti sigurnosno pohranjivanje podataka.

Sustav se jednostavno podešava instalacijom CARNetovog programskog paketa bacula-cn, sadržaj svih sigurnosno pohranjenih datoteka enkriptiran je korištenjem PKI, a podaci se nalaze na sigurnoj udaljenoj lokaciji. Sigurnosno pohranjivanje podataka vrši se putem postojećeg priključka na CARNet mrežu i to u noćnim satima kako se ne bi nepotrebno opterećivala mreža.

Više informacija o usluzi potražite na stranici http://sistemac.carnet.hr/sysbackup, za što se morate prijaviti svojom AAI@EduHr korisničkom oznakom.


Javni web CARNeta