2010-05-11 15:27:00

Započelo natjecanje webova Webfestival 2010

Od 10. svibnja 2010. godine otvorene su prijave na tradicionalno CARNetovo natjecanje webova - Webfestival 2010, a zainteresirani se mogu prijaviti na adresi http://webfestival.carnet.hr/2010/prijava.

U nastojanju da potakne korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju od osnovne škole do fakulteta ali i na programima neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja, Webfestival 2010 će se, pod sloganom „Moodlajmo zajedno!“, baviti obrazovnim sadržajima objavljenim u jednom od najraširenijih sustava za upravljanje učenjem otvorenog kôda – Moodle-u.

Kao natjecanje namijenjeno autorima i korisnicima sadržaja na Internetu, Webfestival već jedanaest godina prati CARNetovu korisničku konferenciju (http://cuc.carnet.hr).  Ove mu je godine cilj približiti mogućnosti alata za e-učenje poput Moodle-a nastavnicima i profesorima u hrvatskom obrazovnom sustavu te potaknuti razvoj novih sadržaja za e-učenje na hrvatskim obrazovnim ustanovama, ali i potaknuti suradnju članova Moodle zajednice u Hrvatskoj.

Prijave traju do 24. rujna 2010., kada započinje evaluacija u koju će biti uključeni svi prijavljeni kolegiji objavljeni u Moodle-u sustavu u .hr domeni. Kolegije će ocjenjivati stručni Ocjenjivački sud, a nagrađeni će biti kolegiji koji se istaknu inovativnom primjenom Moodle-a za unapređenje kvalitete nastave. 
Prijavljeni kolegiji konkurirat će za jednu od pet nagrada: juniori (kolegiji za dob 4-14 godina), kadeti (kolegiji za dob 14-18 godina), seniori (kolegiji za dob 18+) te Najbolju primjenu Moodle aktivnosti i Najbolju primjenu multimedije u obrazovanju.

Natjecanje će u sklopu Webfestivala pratiti i niz online tečajeva i radionica o izradi obrazovnih materijala u Moodle-u. Termine i detalje o ovim i drugim događanjima u sklopu Webfestivala 2010 pratite na stranici http://webfestival.carnet.hr/2010/dogadanja.

Više o Webfestivalu 2010 saznajte na adresi http://webfestival.carnet.hr.


Javni web CARNeta