2009-12-23 15:01:00

Kako prepoznati hoax?

Ukoliko ste primili e-mail poruku koja izgleda kao potencijalni hoax te niste sigurni u njenu vjerodostojnost, predlažemo vam da posjetite stranice CARNet CERT-a i proučite pravila za razotkrivanje hoaxa sadržana unutar poglavlja Kako prepoznati hoax?.

Kako biste sa sigurnošću utvrdili je li primljena e-mail poruka zaista hoax, potrebno ju je proslijediti na e-mail adresu hoax@cert.hr. U kratkom roku CARNet CERT će vam vratiti odgovor s informacijom radi li se o hoaxu ili ne.

Provjeravanje istinitosti e-mail poruke

Prilikom slanja zahtjeva s upitom da li je primljeni e-mail hoax, preporuča se uklanjanje svih sadržaja koji nisu dio spornog hoaxa (Forward zaglavlja, attachment, i sl.). Naime, korisnici često hoaxe samo prosljeđuju, a time se hoaxi popunjavaju dodatnim zaglavljima. Osim tih dodatnih zaglavlja, preporuča se uklanjanje i attachmenta, koje program Hoax recognizer nije u mogućnosti analizirati.

Također se, u slučaju da je e-mail poruka potencijalna lažna peticija, preporuča uklanjanje popisa imena podrške. "Potpisi" podrške su obično sadržani na kraju e-mail poruke. Oni se najčešće sastoje od imena, prezimena i e-mail adrese "potpisanog".

U tijelu e-mail poruke (eng. body) treba se nalaziti samo sporni tekst. Kao rezultat navedenih akcija program lociran na CARNet CERT-u moći će lakše razaznati je li primljena e-mail poruka hoax ili ne. U slučaju neobavljanja navedenih akcija, moguće je da program hoax klasificira kao potencijalno istinitu poruku.


Javni web CARNeta