2009-11-13 00:00:00

Nova inačica CARNetovog Webmaila za škole

Ovih je dana izvršena nadogradnja HUSO sustava za čitanje elektroničke pošte putem weba (webmaila). Sustav je i dalje dostupan na istoj adresi http://webmail.skole.hr/.

Ovom nadogradnjom elektronička pošta korisnika iz sustava školstva integrirana je u CARNetov sustav webmaila za ustanove članice. Korisnički podaci i postavke preneseni su u CARNetov webmail koji u potpunosti zamjenjuje do sada korištenu web aplikaciju iPernica.

CARNetov sustav webmaila temelji se na Horde programskom okviru i IMP (Internet Messaging Program) programu za elektroničku postu. Moderno grafičko sučelje za rad s poštom koristi tehnologiju dinamičkog weba putem programa DIMP (Dynamic IMP). Čitanje pošte s mobilnih uređaja moguće je korištenjem programa MIMP (Mobile IMP). CARNetov Webmail sustav također sadrži aplikacije za upravljanje kontaktima, događajima, zadacima, bilješkama i datotekama.

Više informacija o CARNetovom sustavu webmaila možete pronaći na CARNetovom javnom webu, a upute za korištenje dostupne su na adresi https://helpdesk.carnet.hr/CARNet_Webmail.


Javni web CARNeta