preskoči na sadržaj
.
Popis RSS-ova
Pitanja i odgovori:
RSS: Pitanja i odgovori   Abuse služba - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Adobe Connect Pro - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   BWM - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Burza udžbenika - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   CARNET 1D/2D/3D - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   CARNetovi modemski ulazi - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   CMS za škole - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Cisco akademija - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Članstvo u CARNet mreži - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   DUO.CARNet - Pitanja i odgovori
RSS: Questions and answers   Domains - Questions and answers
RSS: Pitanja i odgovori   Domene - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   E-learning akademija - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   E-tečajevi za škole - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Elektronički identitet - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Filtriranje sadržaja - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Homebox - Pitanja i odgovori
RSS: Administratorsko sučelje za sustav HUSO   Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Administratorsko sučelje za sustav HUSO
RSS: Pitanja i odgovori   ICTedu - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   IRC - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Javno računalo - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Libar - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   MetroCARNet - Pitanja i odgovori
RSS: A1 na bonove CARNET   Mobile / A1 na bonove CARNET - A1 na bonove CARNET
RSS: Mobile CARNET   Mobile / A1 na bonove CARNET - Mobile CARNET
RSS: Homebox CARNET   Mobile / A1 na bonove CARNET - Homebox CARNET
RSS: Pitanja i odgovori   Moodle/Loomen - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Moodle/Loomen - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   NTP - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Net u školi - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   News - Pitanja i odgovori
RSS: Često postavljana pitanja   O CARNetu - Često postavljana pitanja
RSS: ProMikro - opremanje osnovnih škola mikroračunalima   O CARNetu - ProMikro - opremanje osnovnih škola mikroračunalima
RSS: Pitanja i odgovori   OKCARNet - Pitanja i odgovori
RSS: Često postavljena pitanja - old   Odjel za računalnu sigurnost - Često postavljena pitanja - old
RSS: Često postavljana pitanja   Odjel za računalnu sigurnost - Često postavljana pitanja
RSS: Pitanja i odgovori   Office365 - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   OptiCARNet - Pitanja i odgovori
RSS: ProMikro   ProMikro - ProMikro
RSS: Pitanja i odgovori   Služba za pomoć korisnicima - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Služba za pomoć korisnicima - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Služba za ustanove članice - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Stalna veza - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Stick2CARNet - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Tele2CARNet - Pitanja i odgovori
RSS: Treća stranica   Test - Treća stranica
RSS: Renatina stranica   Test - Renatina stranica
RSS: Peta i pol stranica   Test - Peta i pol stranica
RSS: Pitanja i odgovori   VOOPIX - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Videokonferencije - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Web prostor - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   WebCT - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   Webmail - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   e-Dnevnik - Pitanja i odgovori
RSS: Pitanja i odgovori   e-Dnevnik - Pitanja i odgovori
RSS: Questions and Answers   e-Schools - Questions and Answers
RSS: Pitanja i odgovori   e-Škole - Pitanja i odgovori


Vijesti:
RSS: 01.06.2015.   01.06.2015.
RSS: 02.11.2016.   02.11.2016.
RSS: 02.11.2017.   02.11.2017.
RSS: 03.04.2017.   03.04.2017.
RSS: 03.07.2017.   03.07.2017.
RSS: 04.02.2016.   04.02.2016.
RSS: 04.06.2013.   04.06.2013.
RSS: 05.10.2012.   05.10.2012.
RSS: 05.10.2018.   05.10.2018.
RSS: 06.07.2018.   06.07.2018.
RSS: 06.10.2015.   06.10.2015.
RSS: 06.11.2012   06.11.2012
RSS: 06.12.2013.   06.12.2013.
RSS: 07.02.2017.   07.02.2017.
RSS: 10.06.2015.   10.06.2015.
RSS: 11.03.2016.   11.03.2016.
RSS: 11.09.2014.   11.09.2014.
RSS: 12.03.2013.   12.03.2013.
RSS: 12.06.2019   12.06.2019
RSS: 12.07.2013.   12.07.2013.
RSS: 12.12.2016.   12.12.2016.
RSS: 13.09.2016.   13.09.2016.
RSS: 13.11.2015.   13.11.2015.
RSS: 14.01.2016.   14.01.2016.
RSS: 14.11.2011.   14.11.2011.
RSS: 14.11.2018.   14.11.2018.
RSS: 15.01.2018.   15.01.2018.
RSS: 15.07.2019   15.07.2019
RSS: 15.09.2011.   15.09.2011.
RSS: 16.02.2017.   16.02.2017.
RSS: 16.05.2014.   16.05.2014.
RSS: 16.11.2017.   16.11.2017.
RSS: 16.12.2013.   16.12.2013.
RSS: 17.06.2016.   17.06.2016.
RSS: 17.07.2015.   17.07.2015.
RSS: 17.10.2017.   17.10.2017.
RSS: 18.03.2019   18.03.2019
RSS: 18.06.2015.   18.06.2015.
RSS: 18.09.2017.   18.09.2017.
RSS: 18.12.2018.   18.12.2018.
RSS: 20.04.2016.   20.04.2016.
RSS: 20.07.2012.   20.07.2012.
RSS: 20.12.2012   20.12.2012
RSS: 20.12.2017.   20.12.2017.
RSS: 21.05.2013.   21.05.2013.
RSS: 22.03.2017.   22.03.2017.
RSS: 22.10.2018.   22.10.2018.
RSS: 22.12.2014.   22.12.2014.
RSS: 23.03.2018.   23.03.2018.
RSS: 23.04.2018.   23.04.2018.
RSS: 25.01.2019   25.01.2019
RSS: 25.05.2018.   25.05.2018.
RSS: 26.06.2017.   26.06.2017.
RSS: 26.07.2018.   26.07.2018.
RSS: 27.09.2013.   27.09.2013.
RSS: 28.06.2012.   28.06.2012.
RSS: 28.08.2017.   28.08.2017.
RSS: 28.10.2013.   28.10.2013.
RSS: 28.12.2011.   28.12.2011.
RSS: 29.07.2013.   29.07.2013.
RSS: 30.03.2012.   30.03.2012.
RSS: 31.01.2014.   31.01.2014.
RSS: 31.03.2014.   31.03.2014.
RSS: Aktualno   Aktualno
RSS: Alumni   Alumni
RSS: AMORES   AMORES
RSS: Assessment of Transversal Skills 2020   Assessment of Transversal Skills 2020
RSS: Baltazar   Baltazar
RSS: CARNET 1D/2D/3D   CARNET 1D/2D/3D
RSS: CARNetovi modemski ulazi   CARNetovi modemski ulazi
RSS: CARNet pravilnici   CARNet pravilnici
RSS: Centar za naprednu računalnu zaštitu   Centar za naprednu računalnu zaštitu
RSS: CMS novosti   CMS novosti
RSS: CMS za škole   CMS za škole
RSS: CRISS   CRISS
RSS: CUC 2011   CUC 2011
RSS: Domene   Domene
RSS: DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus   DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus
RSS: ECOLAV   ECOLAV
RSS: e-Škole   e-Škole
RSS: e.Tečajevi za primjenu u nastavi   e.Tečajevi za primjenu u nastavi
RSS: E-učenje   E-učenje
RSS: GDLN - Eurasia Annual Workshop   GDLN - Eurasia Annual Workshop
RSS: Hosting usluga za srednje i osnovne škole   Hosting usluga za srednje i osnovne škole
RSS: ICT Curricula   ICT Curricula
RSS: ICT Knowledge Exchange   ICT Knowledge Exchange
RSS: Izdvajamo   Izdvajamo
RSS: Javna nabava   Javna nabava
RSS: Javna nabava   Javna nabava
RSS: Javni poslužitelj   Javni poslužitelj
RSS: MetroCARNet   MetroCARNet
RSS: MobileCARNet   MobileCARNet
RSS: Moodle/Loomen   Moodle/Loomen
RSS: Natjecanje Napravi pravi POTEZ - završeno   Natjecanje Napravi pravi POTEZ - završeno
RSS: News   News
RSS: News   News
RSS: News   News
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti   Novosti
RSS: Novosti u sustavu CMU   Novosti u sustavu CMU
RSS: O2CARNet   O2CARNet
RSS: Obavijesti korisnicima   Obavijesti korisnicima
RSS: Open Discovery Space   Open Discovery Space
RSS: Open Discovery Space   Open Discovery Space
RSS: PC Chip   PC Chip
RSS: Prenosimo s Portala za škole   Prenosimo s Portala za škole
RSS: Preporučujemo   Preporučujemo
RSS: Prva' stranica   Prva' stranica
RSS: Sigurnost   Sigurnost
RSS: Stick2CARNet   Stick2CARNet
RSS: Terminologija   Terminologija
RSS: Testna stranica   Testna stranica
RSS: Testni site   Testni site
RSS: Učionica budućnosti   Učionica budućnosti
RSS: Vijesti   Vijesti
RSS: Vijesti   Vijesti
RSS: Vijesti   Vijesti
RSS: Vijesti   Vijesti
RSS: Vijesti   Vijesti
RSS: Vijesti   Vijesti
RSS: Vijesti vezane uz domene   Vijesti vezane uz domene
RSS: VipmeCARNet   VipmeCARNet
RSS: Zapisnici   Zapisnici

Kontakt i adresar

CARNET sjedište
  • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
    Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
    tel.: +385 1 6661 616
    e-mail: helpdesk@carnet.hr

VIDI awards

 
preskoči na navigaciju