preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 6. 2. 2018. u 13:34 sati |

Povijest GÉANT-a

GÉANT

Prva generacija paneuropske mreže počinje s pokretanjem četverogodišnjeg projekta GÉANT u studenom 2000. godine.  Pokretači projekta bili su Europska komisija i nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja. Projekt je financiran iz Programa za istraživanje i razvoj Europske komisija i Konzorcija nacionalnih akademskih mreža. Rezultat ovog projekta bila je pan-europska akademska i istraživačka mreža koja je puštena u pogon u prosincu 2001. godine,  a povezivala je oko 3000 istraživačkih i obrazovnih ustanova u više od 30 europskih zemalja te je u to vrijeme predstavljala najrazvijeniju računalno-komunikacijsku mrežu te vrste u svijetu. CARNET je također sudjelovao u tom projektu i dobio mogućnost spajanja na GÉANT mrežu i udomljavanje GEANT čvorišta u Zagrebu. 

GÉANT 2

Projekt GÉANT 2 bio je veliki međunarodni projekt nadogradnje tadašnje paneuropske akademske i istraživačke mreže GÉANT. GÉANT 2 pokrenut je u sklopu 6. Okvirnog programa (6th Framework Programme - FP6) Europske unije s ciljem unaprjeđenja infrastrukture na gigabitnim brzinama prijenosa podataka te uvođenja naprednih aplikacija u akademske mreže kroz period od četiri godine. To je bio prvi integrirani FP6 projekt u kojega se Hrvatska uključila, a u projektu je sudjelovala 31 europska akademska mreža (NREN), međunarodne organizacije TERENA i DANTE te Europska komisija. Integrirani projekti podrazumijevaju da se pojedine aktivnosti predviđene projektom provode širom Europe, čime se postiže bolja međunarodna povezanost te razvija međunarodna suradnja.

Ukupna vrijednost projekta bila je 191,32 milijuna eura dok je od toga 93 milijuna eura osigurano iz europskog budžeta kroz program FP6. Projekt je ostvaren kroz model rada uobličen u NA (Networking Activities), JRA (Joint Research Activities) i SA (Specific Service Activities).

Projektom GÉANT 2 omogućeno je kvalitetno i intenzivno uključivanje hrvatskih znanstvenika i istraživača u međunarodne istraživačke projekte te povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.

Paneuropska mreža omogućava unaprjeđenje mrežne infrastrukture na gigabitnim brzinama prijenosa podataka te uvođenje naprednih aplikacija u akademske mreže Europe. Paneuropska mreža namijenjena je edukaciji i istraživačkom radu posredstvom nacionalnih akademskih i istraživačkih mreža.

GÉANT mreža je najveća mreža ikad sagrađena za potrebe europske akademske zajednice kojoj nudi pristup širokom rasponu izvora informacije i stručnjaka putem visokokvalitetne veze s istraživačkim organizacijama u Sjevernoj Americi, Japanu, Latinskoj Americi, Africi i Aziji. GÉANT mreža u velikoj mjeri pojednostavljuje proces globalne suradnje te čini najveću svjetsku zajednici istraživača (preko 3 milijuna).  

Više informacija o projektu nalazi se na http://www.geant2.net/.

GÉANT 3

U travnju 2009. započeo je projekt GÉANT 3 te je trajao 4 godine. Riječ je projektu koji Europska unija podržava i financira putem posebnog istraživačkog i tehnološko-razvojnog programa 7th EC Framework Programme s 93 milijuna eura. GÉANT3 bio je nastavak projekta GÉANT2 i predstavljao je treću generaciju GÉANT mreže. U projekt je bilo uključeno 36 europskih zemalja.  

Osnovna karakteristika GÉANT 2 projekta je bila revolucionarnost u tehnologiji na kojoj se razvijao, dok je GÉANT 3 bio revolucionaran u izgradnji usluga koje će se pružati korisnicima.

Fokus projekta GÉANT 3 bio je razvoj Service Activities (SA) ili aktivnosti koje razvijaju određene usluge. Te servisne aktivnosti upotpunile su se uz pomoć Joint Research Activities (JRA). Misija projekta je bila: izgradnja inovativne, multidomenske hibridne mrežne infrastrukture koja omogućava znanstveno istraživačkoj zajednici i njezinim korisnicima fleksibilne, skalabilne i kvalitetne usluge, a putem partnerskih akademskih i istraživačkih mreža.

Rad na projektu, bio je podijeljen u tri kategorije aktivnosti:

  • SA - Service Activities - Servisne aktivnosti (aktivnosti koje razvijaju određene usluge)
  • JRA - Joint Research Activities - Zajedničke istraživačke aktivnosti
  • NA - Network Activities – Upravljanje projektom i mrežom GEANT3

U sklopu nabrojanih aktivnosti unutar projekta, CARNET-ovi zaposlenici u suradnji s djelatnicima Sveučilišnog računskog centra Srce bili su uključeni u rad slijedećih radnih skupina: SA2 T3, SA2 T4, SA3 T2, SA3 T3, SA3 T4, SA4 T1, SA4 T2, JRA1 T3, JRA3 T1, JRA3 T2, NA2 T1.

Više informacija o projektu nalazi se na http://geant3.archive.geant.net/.

GÉANT3plus

1. travnja 2013. godine počeo je novi dvogodišnji infrastrukturni projekt GÉANT3plus u kojem je Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET punopravna članica međunarodnog paneuropskog konzorcija. Riječ je o projektu koji Europska unija podržava i  sufinancira s više od 40 milijuna eura u sklopu 7. okvirnog programa Europske Unije (Framework Programme - FP7), dok je ukupna vrijednost projekta veća od 80 milijuna eura.

Zahvaljujući prethodnim generacijama GÉANT projekta uspostavljena je napredna paneuropska mrežna infrastruktura  GÉANT za potrebe istraživača i njihovih projekata unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA).

GÉANT je pan-europska akademska i istraživačka mreža koja na vlastitoj optičkoj infrastrukturi osigurava međusobnu povezanost europskih akademskih i istraživačkih mreža kapacitetima do 100Gbit/s te povezanost Europe s drugim kontinentima. Osim internetske povezanosti, GÉANT osigurava i niz naprednih mrežnih servisa: 1/10/100Gbit/s povezanost točka-točka (point-2-point), eduroam, perfSONAR, Multidomain Bandwidth on Demand (MD BoD) i dr.

U projektu GN3plus, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), TERENU i DANTE kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Partner CARNET-a u svojstvu treće strane (Third Party) je Sveučilišni računski centar - Srce.

Kao i u prethodnim generacijama projekta doprinos CARNET-a i Srca u ovom je projektu važan kako zbog velikog doprinosu u ljudskim resursima (ukupan doprinos CARNET-a i Srca je 152 čovjek-mjeseca kroz dvije godine) tako i ukazanog povjerenja pojedincima iz obje ustanove: Ivana Golub (CARNET) je voditeljica projektne aktivnosti SA4 (Activity Leader) dok su kolege Damir Regvart (CARNET), Branko Radojević (CARNET) i Miroslav Milinović (Srce) voditelji zadataka (Task Leader) unutar aktivnosti JRA1, SA7 i SA5. Ivan Marić (Srce) imenovan je za predsjednika Izvršnog odbora projekta GN3plus na sastanku Skupštine GN3plus održanom 14. ožujka 2013. g. u Copenhagenu.

O projektu

Projekt GÉANT3plus obuhvaća aktivnosti u svim područjima relevantnim za osiguranje kontinuiranog poboljšanja i operative na mreži GÉANT, podržavajući kontinuirana poboljšana kako mrežnih tako i usluga s dodanom vrijednošću usmjerenih na korisnike diljem GÉANT uslužnog područja. GÉANT3plus će dodatno ojačati i nadograditi do sada realizirane GÉANT projekte:

  • Isporukom usluga svjetske klase istraživačkim i obrazovnim zajednicama, nadovezujući se na uspjeh GN3 projekta
  • podrškom rastu istraživačkih i obrazovnih zajednica u Europi, kako u širinu tako i dubinu, te ih izložiti talentima bilo gdje se nalazili
  • inovativnošću kako bi se zadovoljile potrebe zajednice, i ulogom katalizatora kako  bi inovacije pretvorili u konkurentnost europskog ICT sektora
  • prikupljanjem i razmjenom znanja o mrežnim tehnologijama i uslugama putem suradnje i zajedničkog okupljanja partnera.

Nove inicijative i aktivnosti će se odvijati u području višedomenskih mrežnih usluga, gdje GN3plus planira isporučiti brzih, učinkovitih i naprednih usluga, razvoj operativne podrške u svim domenama upravljanja i povećanju sigurnosti kako bi se osigurao integritet usluge i zaštita mrežnih resursa. Ove inicijative i aktivnosti će biti dopunjene razvojem aplikacijskih usluga u federiranom okruženju - kao što su mobilni i bežični roaming – podržane sigurnim autentikacijsko i autorizacijsko infrastrukturnim (AAI) meta-servisnim okruženjem za individualne korisnike u istraživačkoj i obrazovanoj zajednici.

Aktivnosti umrežavanja (Networking Activities, NA) će osigurati upravljanje (NA1) i podršku za sve aktivnosti GN3plus s punim opsegom interne i eksterne komunikacije, promociju, međunarodne odnose i poslovni razvoj (NA2, NA3 i NA4). Poseban naglasak na aktivnosti umrežavanja će se odnositi prema podršci i poticanju pokretanja starih i novih usluga među korisnicima u bliskoj suradnji s nacionalnim akademskim i istraživačkim mrežama.

U području rada više-domenskih usluga, GN3plus planira brzo i učinkovito pružiti napredne usluge, razviti podršku u radu kroz višestruke domene upravljanja i poboljšati sigurnost kako bi osigurala integritet usluga i zaštitila mrežne resurse. Te inicijative će dopuniti razvoj usluga u federativnom okruženju - kao što ih pružaju mobilni i bežični roming - podržane sigurnom i pouzdanom autentikacijskom i autorizacijskom infrastrukturom. Opisanim zadacima bave se servisne aktivnosti (SA - Service Activity).

Aktivnosti zajedničkog istraživanja (Joint Research Activities, JRAs) će biti usmjerene na kritične analize budućih mrežnih tehnologija i aplikacija s pogledom na buduću implementaciju nadolazećih tehnologija na kojim je GÉANT zajednica imala značajan utjecaj.

GÉANT4 SGA1

Početkom svibnja 2015. godine pokrenuta je nova generacija GÉANT projekta – GÉANT4, koji će se odvijati pod okriljem FPA-e (engl. Framework Partnership Agreement) u više faza, a trajat će sedam godina. Prva faza projekta imat će službeni naziv GÉANT4 SGA1 (Specific Grant Agreement 1) i trajat će 12 mjeseci (od 1. svibnja 2015. godine do 30. travnja 2016. godine). Nakon toga slijede SGA2 i SGA3 u trajanju od po tri godine svaki.

GÉANT projekt narastao je kroz svoje iteracije (GN2, GN3, GN3plus) te danas uz nagrađenu 500 Gbps fizičku mrežu sadrži i portfolio naprednih, korisnički orijentiranih usluga koje pomiču granice mrežnih tehnologija.  GÉANT mreža je napredna paneuropska akademska i istraživačka mreža (Multi-gigabit PanEuropean Research and Education Network) koja na vlastitoj optičkoj infrastrukturi osigurava međusobnu povezanost europskih akademskih i istraživačkih mreža kapacitetima i do 500Gbit/s te povezanost Europe s drugim kontinentima. GÉANT mreža trenutno povezuje više od 50 milijuna korisnika u 10.000 ustanova diljem Europe.

Već gotovo 15 godina, nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NREN) zajedničkim snagama predstavljaju vitalni dio europske e-infrastrukturne strategije pružajući povezivost velikih brzina potrebnih za dijeljenje, dostupnost i obradu goleme količine podataka. Podaci su to generirani i neophodni za razne istraživačke i obrazovne zajednice iz područja kao što su fizika čestica, bioinformatika, promatranje Zemlje, istraživanje lijekova, umjetnost i kultura.

GÉANT4 projekt je kao dio GÉANT2020 okvirnog partnerskog ugovora financiran sredstvima Europske Unije kroz program Obzor2020, Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (2014-2020). U projektu će sudjelovati 40 partnera, europskih akademskih i istraživačkih mreža, pod vodstvom organizacije GÉANT. Organizacija GÉANT je formalno uspostavljena 7. listopada 2014. na sastanku u Berlinu udruživanjem organizacija TERENA i DANTE, kao odgovor na zahtjev zajednice europskih akademskih i istraživačkih mreža za racionalizacijom upravljačkih struktura GÉANT projekta i organizacije TERENA. Osim servisa internetske povezanosti, GÉANT osigurava i niz naprednih mrežnih servisa kao što su eduroam, EduGAIN, perfSONAR, Multidomain Virtual Private Network (MD VPN) i dr.

Nova generacija projekta GÉANT4 donosi poboljšanja u svim područjima relevantnim za osiguranje kontinuirane nadogradnje mreže GÉANT, a u središte stavlja istraživanje i razvoj novih mrežnih usluga usmjerenih na korisnike.

CARNET je službeni predstavnik Hrvatske u projektu, te na njemu radi u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom - Srce, koji u projektu sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party). CARNET je i u novoj generaciji projekta nastavio s aktivnim doprinosom te će uz veliki broj zaposlenika koji sudjeluju na projektu Ivana Golub biti voditeljica projektne aktivnosti SA4 (Activity Leader). Veliko povjerenje ukazano je hrvatskim predstavnicima koje će također biti i voditelji zadataka (Task Leader). Tako će Branko Radojević iz CARNET-a voditi SA7, Damir Regvart iz CARNET-a JRA1, a Miroslav Milinović iz Srca SA5. Ivan Marić (Srce) član je nove uprave organizacije GÉANT.

Više informacija o projektu nalazi se na http://www.geant.net/.


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju