preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 2. 4. 2019. u 15:30 sati |

EU programi i projekti u CARNET-u

S ciljem praćenja najnovijih svjetskih trendova, postignuća i politika u području ICT-a, infrastrukture i obrazovanja, te razvoja novih usluga i inicijativa, CARNET sudjeluje u europskim projektima kroz koje se uključuje u europske mreže i aktivnosti. 
 
Uključivanjem u međunarodna partnerstva i međunarodne projekte, CARNET je u mogućnosti sufinancirati postojeće i nove usluge iz fondova Europske Unije, a na taj način izgrađuje i ljudske i administrativne kapacitete za sudjelovanje u strukturnim i drugim programima nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

 

Tekući projekti:

ATS2020 - Assessment of Transversal Skills 2020 - Generičke kompetencije, poput kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti, rješavanja problema, sudjelovanja u timskom radu, ali i mnoge druge, stječu se kroz formalno i neformalno učenje, a jednom savladane mogu se koristiti u bilo kojem kontekstu. Europska unija stavlja poseban naglasak na razvoj kompetencija koje povećavaju zapošljivost u 21. stoljeću, poput poduzetničkih vještina, sposobnosti komunikacije na materinjem i stranim jezicima i digitalnu kompetenciju. Projektom ATS2020 (Assessment of Transversal Skills 2020) razvit će se cjelovit model poučavanja i vrednovanja stečenih kompetencija.

CRISS - svrha projekta je razvoj i pilot implementacija digitalne platforme za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama. CRISS platforma će biti testirana kroz masovni pilot s više od 490 škola, uključujući 25.400 učenika i 2.290 nastavnika u nekoliko europskih zemalja. CRISS projekt će trajati od 1.1.2017. do 31.12.2019.

e-Škole su strukturni projekt razvoja digitalno zrelih škola koji je pokrenuo CARNET. Projektom se razvija nekoliko bitnih komponenata: izgradnja lokalnih mreža u školama, razvoj e-usluga za poslovne i nastavne procese, primjena IKT-a u nastavi, digitalizacija obrazovnih sadržaja, nabava potrebne IKT opreme za škole i nastavnike, te obrazovanje i podrška svim sudionicima uključenima u proces informatizacije škola.

GÉANT (Multi-Gigabit European Academic Network) - CARNET je primljen u GÉANT konzorcij još 2001. godine, kada je pokrenuta prva generacija GÉANT mreže, a u rujnu 2004. godine CARNET se aktivno uključio u rad projekta GÉANT2 i svojim angažmanom bitno doprinio tom projektu i izgradnji te razvoju paneuropske mreže. Putem GÉANT mreže svi CARNetovi korisnici (učenici, nastavnici, studenti, profesori, znanstvenici i zaposlenici u ustanovama članicama CARNET-a) ostvaruju direktnu povezanost sa svojim kolegama iz 40 europskih zemalja te više od 10.000 istraživačkih i obrazovnih ustanova. Početkom svibnja 2015. godine pokrenuta je nova generacija GÉANT projekta – GÉANT4 u više faza, a trajat će sedam godina. Prva faza projekta imat će službeni naziv GÉANT4 SGA1 (Specific Grant Agreement 1) i trajat će 12 mjeseci (od 1. svibnja 2015. godine do 30. travnja 2016. godine). Nakon toga slijede SGA2 i SGA3 u trajanju od po tri godine svaki.

GrowCERT je projekt kojim CARNET želi poboljšati pripremljenost i odaziv na kibernetičke prijetnje kritičnih hrvatskih nacionalnih infrastruktura i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a. Sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe, a provodi se od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019., s ciljem razvoja softverskih alata za Platformu CSP kao rezultat projekta.

CyberExchange - Hrvatska akademska istraživačka mreža - CARNET/ Nacionalni CERT kao jedan od projektnih partnera započeo je s provedbom projekta „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF). Nositelj projekta je udruženje CZ.NIC iz Češke, a u projektu sudjeluje 11 partnerskih institucija iz 10 država članica Europske unije (Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka).

Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja - projekt sadrži četiri mobilnosti putem kojih je cilj razviti nove suradnje i partnerstva na europskom nivou te na taj način steći novi uvidi na području pristupačnih digitalnih sadržaja i novih alata, a koji su specifično usmjereni na korisnike, osobe s invaliditetom i roditelje

SCIENTIX (The community for science education in Europe) je projekt koji promiče i podržava suradnju nastavnika prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta (STEM) diljem Europe.

Završeni projekti:

Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNET-ovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a  - cilj projekta je osnažiti kapacitete djelatnika CARNET-a koji će kroz projekt graditi svoje kompetencije temeljem obrade mnogih tema vezanih uz poboljšanje procesa učenja i poučavanja uz pomoć IKT-a te razmjenjivati svoja dosadašnja iskustva, kroz pohađanje treninga iz područja kompetencija savjetovanja te razvoja timova i grupa.

Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform - svrha projekta je promoviranje korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Projektom se provodi tehnička i poslovno-normativna prilagodba sustava e-Građani, Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i javnih elektroničkih usluga za građane.

ICT Knowledge Exchange - projekt financiran u sklopu Bilateralnog fonda Norveških financijskih mehanizama i EGP-a, a provodi ga Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET. Opći cilj projekta je razmjena znanja i iskustava između korisnika i partnerske ustanove s ciljem što kvalitetnije primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovanju, kao i e-usluga. Dugoročni cilj je uspostava stalne suradnje između korisnika i partnerske ustanove na projektima od zajedničke važnosti, a vezano za primjenu IKT-a u obrazovanju.

Empowering CARNet employees in Social Media, Adult Education and Leadership - projekt osnaživanja kapaciteta djelatnika CARNET-a kroz pohađanje treninga iz područja kompetencija vođenja i upravljanja, međunarodnih odnosa i suradnje te korištenja socijalnih medija u podučavanju odraslih.

AMORES - An Approach to MOtivating learners to Read in European Schools (Pristup motivaciji učenika za čitanjem u europskim školama) je projekt Programa za cjeloživotno učenje u okviru potprograma Comenius multilateralni projekti. S obzirom na porazne podatke o niskim vještinama i navikama čitanja kod učenika, jedan od najvažnijih ciljeva projekta je unaprijediti učenje književnosti širom Europe omogućujući učenicima aktivniji angažman kroz korištenje inovativne metodologije zasnovane na kreativnom i suradničkom korištenju tehnologije.

Open Discovery Space - ODS je projekt s ciljem poticanja usvajanja, razmjene i korištenja već postojećih e-learning resursa putem društveno potaknutog te višejezičnog i otvorenog e-learning portala. 

ACDC - Advanced Cyber Defence Center (Centar za naprednu računalnu zaštitu) je projekt koji se financira iz programa potpore politike za konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (CIP ICT PSP) kojim se 28 partnera iz 14 europskih zemalja kroz osnivanje Centra za obradu i razmjenu podataka (Central Clearing House) bori protiv botneta, za koje se procjenjuje da su zarazili svako peto računalo spojeno na mrežu.

ECOLAV je projekt Leonardo da Vinci partnerstva koji ima za cilj identificirati način integracije ekoloških kompetencija u strukovno obrazovanje u Europi te razviti relevantni okvir za ekološke kompetencije specifičan za zemlje partnerskih organizacija.

eVET READY je projekt Leonardo da Vinci partnerstva koji je imao za cilj opremiti strukovne škole s korisnim alatom za samovrednovanje spremnosti za e-učenje kako bi se povećao kapacitet za e-učenje u strukovnim školama te partnerskim institucijama.

eVET2edu je projekt Leonardo da Vinci Prijenos inovacija koji za cilj ima ponuditi pomoć nastavnicima u strukovnim školama i drugim ustanovama strukovnog obrazovanja pri uvođenju dinamičnih, otvorenih i inovativnih metoda poučavanja kroz prilagodbu već postojećeg online tečaja za nastavnike općih predmeta potrebama strukovnih škola.

ICT Curricula je projekt koji za glavni cilj ima osuvremeniti osnovnoškolski kurikulum jasno postavljajući ishode učenja u međupredmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije na području 8 predmeta (matematika, hrvatski jezik, fizika, povijest, zemljopis, kemija, biologija i strani jezik) u 4 osnovnoškolska razreda (od 5 do 8 razreda).

Inspiring Science Education (ISE) je projekt kojemu je glavni cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih e-learning resursa, a obuhvatit će 5000 škola, od kojih 313 u Hrvatskoj. Kroz aktivnosti tijekom trajanja projekta bilo je uključeno ukupno 10 000 nastavnika, 100 000 učenika, kao i velik broj drugih ključnih dionika (istraživača, znanstvenika, predstavnika nacionalnih i lokalnih vlasti).

Studijski posjet je jednokratno događanje tijekom kojeg je CARNET ugostio skupinu sudionika iz europskih zemalja u sklopu kojeg su hrvatske škole i fakulteti pokazali primjere dobre prakse suradnje između obrazovnih ustanova, s fokusom na inovativnoj primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

 

Kontakt

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
EU programi i projekti u CARNET-u
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

e-mail: ured@carnet.hr
telefon: +385 1 6661 616
faks: +385 1 6661 615


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju