preskoči na sadržaj
.
Preporučujemo
Preuzmi RSS
| Objavljeno 11. 7. 2014. 13:04 | RSS

Nove aktivnosti na projektu ICT Curricula

U okviru IPA projekta (Instrument for Preaccession Assistance) pod nazivom „Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju“ početkom lipnja 2014. godine održan je prvi zajednički sastanak radnih skupina za hrvatski jezik, strani jezik, matematiku i fiziku, kemiju i biologiju te povijest i geografiju, na kojem su članovi radnih skupina upoznati s projektom, ciljevima i planiranim rezultatima te s metodama rada na razvoju elemenata kurikuluma, scenarija za digitalne nastavne materijale i priručnika za implementaciju kurikuluma.

Nakon prvog zajedničkog sastanka radne skupine su započele s izradom elemenata kurikuluma, scenarija za digitalne nastavne materijale te priručnika za implementaciju nastalog kurikuluma za osam nastavnih predmeta. Elementi kurikuluma će imati jasno postavljene ishode učenja, a temeljit će se na načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te Nacionalnog okvirnog kurikuluma.

Važna značajka ovog kurikuluma je da će se kroz njega razvijati digitalne kompetencije kod učenika od 5. do 8. razreda na sadržajima iz osam nastavnih predmeta. Kvalitetu i jedinstvenost elemenata kurikuluma potvrditi će stručnjaci Agencije za odgoj i obrazovanje u ulogama voditelja radnih skupina.

Kurikulum će pratiti i digitalni nastavni materijali za primjenu u nastavi koje će izraditi stručnjaci iz Otvorenog učilišta Algebra, na temelju scenarija koje će pripremiti članovi radnih skupina

Nastavni materijali će u konačnici biti objavljeni na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu Nikola Tesla, gdje će biti dostupni svim učenicima i nastavnicima u Republici Hrvatskoj. Planirani rok dovršetka elemenata kurikuluma, scenarija za digitalne nastavne materijale te priručnika za implementaciju kurikuluma je 31. kolovoza 2014. Nakon toga datuma će uslijediti izrada digitalnih nastavnih materijala i tiskanje priručnika kako bi sve bilo spremno za testiranje kurikuluma i digitalnih nastavnih materijala krajem prvog polugodišta školske godine 2014./2015. u tri osnovne škole.
 


 
preskoči na navigaciju