preskoči na sadržaj
.
Izdvajamo
Preuzmi RSS
| Objavljeno 30. 9. 2011. 12:49 | RSS

20 godina Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet

Dana 3. listopada 2011. g. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet obilježava jubilarnu dvadesetu godišnjicu pokretanja projekta CARNet.

Podsjećamo, 3. listopada 1991. godine održan je prvi sastanak Odbora za Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu – CARNet u sastavu: g. Darko Bulat, (Institut „Ruđer Bošković“), dipl. inž. Ivan Marić (Sveučilišni računski centar), mr. Predrag Pale (koordinator odbora, Elektrotehnički fakultet), dipl. inž. Ljubimko Šimičić (Prirodoslovno-matematički fakultet) i dipl. inž. Velimir Vujnović (Geodetski fakultet, Opservatorij Hvar).

Odbor je na inicijativu mr. Predraga Palea imenovao tadašnji ministar znanosti, tehnologije i informatike prof. dr. Ante Čović, a cilj mu je bio organiziranje mreže koja će omogućiti komunikaciju svakom znanstvenom radniku ili studentu sa svim znanstvenim radnicima u Republici Hrvatskoj i cijelom svijetu. Također, posebno treba istaknuti aktivnu potporu Odboru tadašnjeg zamjenika ministra, a kasnije i ministra prof. dr. sc. Branka Jerena.

Cijeli projekt planiranja, izgradnje i financiranja mreže CARNet kroz svih 20 godina rada aktivno je pratilo i podupiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao i brojne ustanove i partneri.

Poseban doprinos razvoju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet svakako je dao Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu – Srce. Djelatnici i suradnici Srca aktivno su podupirali izgradnju i održavanje mreže CARNet, uspostavu ustanove CARNet kao i razvoj brojnih naprednih usluga i servisa za krajnje korisnike CARNeta.

Posebne partnerske odnose CARNet je u ranim godinama razvijao i s tadašnjim Elektrotehničkim fakultetom, današnjim Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a ti partnerski odnosi traju i danas kada je Fakultet aktivno uključen u razvoj usluga i servisa koje CARNet izgrađuje i održava.

U prvim godinama, uz izgradnju računalno-komunikacijske mreže prema svim akademskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, ostvarena su dva bitna iskoraka: uspostava prve internetske veze Hrvatske prema svijetu, 17. studenog 1992.g., čime je započelo doba Interneta u Republici Hrvatskoj, te tri mjeseca kasnije, 27. ožujka 1993.g. registracija i početak rada nacionalne vršne internetske domene .hr.

Dana 1. ožujka 1995.g. Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet kao ustanove za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti.

U lipnju 2005. godine započele su aktivnosti povezivanja osnovnih i srednjih škola na mrežu CARNet, čime je zaokružena inicijalno zamišljena korisnička baza akademske mreže.

Među brojnim pionirskim poduhvatima važno je izdvojiti prvu implementaciju nacionalne mreže zasnovanu na tehnologiji ATM (1995.), prvi prijenos videosignala putem mreže (1996.) i omogućavanje prvog udaljenog predavanja (1997.), koordinaciju uspostave nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa - CIX (1999.), pokretanje prve Cisco akademije mrežnih tehnologija (2000.), te prvu razmjenu prometa između korisnika putem protokola IPv6 (2003.).

Posljednjih godina CARNet je pokrenuo brojne napredne projekte i usluge poput modernizacije mreže gigabitnim tehnologijama (2003./2004.), udomljavanje mrežnih usluga za srednje i osnovne škole – HUSO (2005.), omogućavanje pojedinačnog pristupa CARNet mreži (2006.), pokretanje Portala za škole i Projekta e-Otoci (2007.), uspostavljanje filtriranja sadržaja (2008.), te pokretanje izgradnje vlastite optičke infrastrukture (2009.).

Posebno ističemo važnu ulogu CARNeta u pokretanju i pružanju potpore Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta – NISpVU (2010.), te razvoj web aplikacije za vođenje razrednih knjiga e-Dnevnik, isključivo vlastitim snagama (2011.).

Mreža CARNet je danas najnaprednija računalno-komunikacijska mreža u Republici Hrvatskoj, a trenutno izgrađujemo i održavamo računalno-komunikacijsku infrastrukturu u koju povezujemo 1386 ustanova na 1919 lokacija iz sustava osnovnog i srednjeg školstva, te 240 ustanova na 437 lokacija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet danas svojim korisnicima nudi više od 70 usluga, a sve s ciljem unaprjeđenja osnovnog i srednjeg školstva, visoke naobrazbe i znanosti te rada i života učenika, nastavnika, studenata, suradnika, profesora i znanstvenika primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, upoznavanjem s njezinim mogućnostima i pomaganjem pri njezinoj uporabi.

Koristimo još jednom ovu prigodu da zahvalimo i čestitamo svim ustanovama i pojedincima koji su aktivno pratili izgradnju i razvoj mreže i ustanove CARNet u posljednjih dvadeset godina, te se radujemo budućoj suradnji.


 
preskoči na navigaciju