preskoči na sadržaj
.
Izdvajamo
Preuzmi RSS
| Objavljeno 6. 1. 2011. 14:53 | RSS

Edu.hr portal

Krajem prošle godine objavljen je novi CARNetov portal, Edu.hr portal, dostupan na adresi http://www.edu.hr. Edu.hr portal je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Prijavom na ovom portalu korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima. Upisom AAI korisničkog računa u formu za prijavu, korisnik ima pristup svim uslugama na portalu mehanizmom SingleSignOn. Jednako, odjavom sa bilo koje usluge korisnik je odjavljen sa svih usluga na koje je prijavljen putem SSO-a (SingleLogout).

Putem Edu.hr portala trenutno su dostupne sljedeće edukativne usluge:

 •     Portal za učenje na daljinu Nikola Tesla
 •     Korisnička konferencija CUC 2010
 •     Moodle
 •     Portal ucitelji.hr
 •     e-Knjižnica
 •     Burza udžbenika
 •     Forum za škole            
 •     CARNetov web
 •     Portal za škole
 •     Školska učilica
 •     Online enciklopedija
 •     e-Lektire
 •     Adobe Connect Pro
 •     Prometna učilica
 •     Media on Demand
 •     Webmail
 •     Radio on Demand
 •     Raspored sati

Zelenom bojom su na portalu označene usluge koje su dostupne. Dio usluga dostupan je svima bez prijave, a nakon prijave, korisnik može pristupiti svim uslugama koje su mu dostupne ovisno o grupi korisnika kojoj pripada.

Uz naziv svake usluge nalazi se njezin kratak opis, kao i video prezentacija usluge.

Edu.hr portal dostupan je na adresi http://www.edu.hr.


 
preskoči na navigaciju