preskoči na sadržaj
.
E-učenje
Preuzmi RSS
| Objavljeno 12. 10. 2009. 00:00 | RSS

Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Računalo u školi XIII

Tradicionalno savjetovanje Računalo u školi XIII ove se godine od 27. do 29. rujna održalo u Šibeniku, s temom Informacijske i komunikacijske tehnologije u školi budućnosti. Uz pozvane predavače i predstavnike MZOŠ-a i AZOO-a te niza nastavnika, koji su predstavljali svoje radove, CARNet je prestavio cijeli niz svojih projekata.

CARNetov je tim predvodio ravnatelj Zvonimir Stanić, koji je u uvodnom predavanju  predstavio nove usluge koje CARNet daje svojim korisnicima  iz sustava školstva. Najveći je naglasak stavljen na implementaciju digitalnih nastavnih materijala  u nastavi.

Kako se ove godine CARNetova korisnička konferencija CUC 2009 odvija videokonferencijski na jedanaest lokacija, iskorištena je nazočnost velikog broja korisnika za predstavljanje navedene konferencije, kao i za prvi sastanak s moderatorima ovogodišnjeg CUC-a.

  
U plenarnom dijelu savjetovanja predstavljeni  su projekti Tesla u školi  i E-otoci  na kojima CARNet kontinuirano radi. U predavanjima je najviše bila istaknuta analiza upitnika iz koje se moglo zaključiti da učenici, nastavnici i roditelji sa zadovoljstvom prihvaćaju informatizaciju nastavnog procesa kao i sve promjene koje iz toga proizlaze. Kako su za učitelje uključene u projekt E-otoci do sada bila organizirana tri ciklusa edukacije, za učitelje čije su škole ove godine ušle u navedeni projekt, na savjetovanju je održano predstavljanje projekta, dani su osnovni naputci za daljnji rad te je demonstriran rad interaktivne ploče.

U sklopu savjetovanja, CARNet je održao nekoliko radionica na temu primjene interaktivne ploče u nastavi. Na spomenutim radionicama prvi put je prikazana CARNetova video demonstracija  o primjeni interaktivne ploče IT Board u nastavi.

Video demonstracija o primjeni interaktivne ploče IT Board u nastavi prva je takva video demonstracija izrađena u Hrvatskoj, a namijenjena je nastavnicima koji u svojim školama već imaju ili će tek dobiti interaktivnu ploču IT Board te pripadajući program SuperHand (Pentii). CARNet je pripremio cijeli niz edukativnih digitalnih sadržaja o primjeni interaktivne ploče u nastavi. Edukativni digitalni sadržaji (video demonstracije, video tutorijali i sl.) tijekom listopada 2009. godine bit će objavljeni na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“.

Na radionici Osnove Moodle-a  prikazani su osnovni elementi funkcionalnosti sustava kao i načini njegovog učinkovitog korištenja.

Za vrijeme trajanja savjetovanja, na CARNetovom helpdesk štandu, sudionici su se imali prilike informirati o svim CARNetovim uslugama te riješiti brojne dileme, nejasnoće i poteškoće u radu.


 
preskoči na navigaciju