preskoči na sadržaj
.
E-učenje
Preuzmi RSS
| Objavljeno 25. 4. 2013. 14:49 | RSS

Usvojeni Kriteriji za vrednovanje online studija

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje je na svojoj 95. sjednici, održanoj u veljači ove godine, usvojilo Kriterije za vrednovanje online studija. Ta je vijest od velike važnosti za sveučilišta koja su zainteresirana za pokretanje online studija jer takav studij mora u posebnoj proceduri odobriti Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje.

U CARNetu smo ponosni na činjenicu da je u radnoj skupini koja je formulirala prijedlog kriterija, osim predstavnika nekoliko javnih i privatnih visokih učilišta, sudjelovalo i nekoliko naših zaposlenika temeljem svojeg iskustva u e-učenju, stečenog kroz CARNetove aktivnosti na tom području.

Prvi prijedlog kriterija predstavljen je na Tribini organiziranoj 17. siječnja od strane Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Ureda za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu. Na samoj Tribini i nakon nje prikupljeni su komentari i prijedlozi zainteresiranih, što je imalo utjecaja na konačni tekst dokumenta.

Veći dio propisanih kriterija od predloženih programa zahtijeva da budu planirani i organizirani tako da što bolje iskoriste prednosti informacijskih tehnologija, a da se ujedno mogu nositi s rizicima koji nužno prate online studiranje. Poteškoće s kojima se mogu sresti polaznici online studija, kao što su osjećaj izoliranosti, nespremnost na samostalno učenje i dobru organizaciju vlastitog vremena i rada ili visoki postotak odustajanja poznate su iz svjetskih iskustava. Većina ih se može spriječiti ili umanjiti dobrom organizacijom studija i pružanjem različitih oblika podrške, a svakako redovitom i učestalom interakcijom između ustanove organizatora programa, nastavnika i studenata.

Važno je naglasiti da kriteriji predstavljaju nadogradnju na redovnu proceduru vrednovanja prijedloga studijskih programa, te su formulirani tako da se njima vrednuju samo one osobine studijskih programa koje su vezane za online izvedbu. Ujedno, kriteriji se odnose samo na one studijske programe u kojima je predviđeno online izvođenje barem 50% predmeta. S obzirom na prirodu online izvođenja studija, studenti u ovakvim programima mogu imati samo status izvanrednih studenata.

Ukoliko žele zadovoljiti propisane kriterije, visoka učilišta koja planiraju predložiti online studij, ubuduće će morati detaljno argumentirati zašto predlažu online izvođenje programa, imaju li potrebnu infrastrukturu, te mogu li osigurati tehničke, organizacijske, administrativne i kadrovske pretpostavke potrebne za online izvođenje. Kriteriji detaljno opisuju i podršku koju je potrebno osigurati nastavnicima i studentima, a posebna je pažnja posvećena načinima provjere i procjene znanja.

Moglo bi se reći da su postavljeni visoki zahtjevi za ustanove predlagače online studijskih programa, čime se pokušava djelovati preventivno kako bi novi studijski programi, izvođeni na novi način, bili što kvalitetniji.


 
preskoči na navigaciju