preskoči na sadržaj
.
E-učenje
Preuzmi RSS
| Objavljeno 24. 10. 2012. 12:11 | RSS

Poziv školama za uključenje u e-Dnevnik

Pozivamo sve škole zainteresirane za uključenje u e-Dnevnik sustav u školskoj godini 2013./2014. da pošalju CARNetu popunjen zahtjev za uključenje u e-Dnevnik. Rok za prijavu je 21. prosinac 2012. godine. E-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne evidencije koju je razvio CARNet. U sustav su trenutno uključene 33 škole.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izmijenilo je Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 85/12, kolovoz 2012.) koji omogućava školama vođenje razredne knjige samo u elektronskom obliku.

Aplikacija uz sve funkcionalnosti „papirnate“ razredne knjige, pruža mogućnost jednostavne i brze izrade raznih izvještaja te lakše praćenje realizacije. e-Dnevnik je povezan s e-Maticom te se podaci iz e-Matice na početku školske godine automatski prebacuju u e-Dnevnik, a na kraju školske godine obratno. Od dodatnih funkcionalnosti izdvajamo sustav obavještavanja roditelja o izostanku učenika e-mailom te e-Dnevnik za učenike u kojem učenici imaju pristup svojim ocjenama, bilješkama, izostancima te rasporedu pisanih zadaća i lektira.

Tehničke preduvjete za uključenje, zahtjev te sve ostale informacije potražite na web adresi http://www.carnet.hr/e-dnevnik.

Za dodatne upite i informacije obratite CARNetovoj podršci obrazovnom sustavu se na e-mail adresu helpdesk@skole.hr


 
preskoči na navigaciju