preskoči na sadržaj
.
Aktualno
Preuzmi RSS
| Objavljeno 5. 3. 2014. 14:46 | RSS

Dan sigurnijeg Interneta i CSI

Objavom Nacionalnog okvirnog kurikuluma, MZOS je potaknuo usmjeravanje odgoja i obrazovanja prema razvoju učeničkih kompetencija. Među osam temeljnih kompetencija nalazi se i digitalna kompetencija koja je definirana kao osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu IKT za rad, u osobnom životu te u komunikaciji.

Jesu li djeca stvarno digitalno kompetentna?

Iako je uobičajeno mišljenje da je današnja generacija učenika digitalno kompetentna, stvarnost pokazuje da to često baš i nije točno. Kako digitalna kompetencija obuhvaća komponentu sigurnog i kritičkog odnosa prema upotrebi IKT, a u tom području naši učenici često nisu dovoljno educirani, CARNet sustavno provodi različite aktivnosti za ostvarivanje toga cilja odgoja i obrazovanja svojih najmlađih korisnika.

Kako bi objedinili djelovanje brojnih ustanova i organizacija koje se bave ovim područjem, CARNet je bio jedan od osnivača Centra za sigurniji Internet (CSI). Ciljevi Centra mogu se svesti na zajedničko promicanje računalne i informacijske sigurnosti djece i mladih u RH, a u okviru Centra trenutno djeluje 13 strateških partnera – ministrarstva, agencije i javne ustanove. Više o aktivnostima CSI može se pronaći na adresi http://www.sigurnijiinternet.hr/.

Sa svrhom podizanja svijesti javnosti o problematici sigurnosti djece na Internetu, već niz godina se u Hrvatskoj i diljem svijeta obilježava Dan sigurnijeg Interneta. Ova inicijativa, pokrenuta u okviru Programa za sigurniji Internet Europske komisije, jednom godišnje poziva na uključivanje u aktivnosti za stvaranje sigurnijeg i boljeg Interneta za našu djecu i mlade. Ove se godine Dan sigurnijeg Interneta obilježio 11. veljače, ali su se aktivnosti provodile i u danima prije i poslije navedenog dana.

U sklopu ovogodišnjeg Dana sigurnijeg Interneta, CARNet je u suradnji s Centrom za sigurniji Internet, organizirao provođenje edukacije velikog broja nastavnika, ravnatelja, učenika i roditelja XV. gimnazije u Zagrebu, Gimnazije Vukovar i Učeničkog doma Hrvatskoga radiše u Osijeku. Cilj je bilo osvještavanje svih uključenih, a prvenstveno roditelja o potrebi djelovanja u prevenciji zaštite djece na Internetu te ukazivanje na mogućnosti suradnje s ustanovama koje im mogu pružiti podršku u tome.

Isto tako, jedan od ciljeva je bilo i upoznavanje nastavnika i ravnatelja škola s odredbama novog Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, kojeg je donio MZOS u listopadu prošle godine. CARNet će u narednom razdoblju poduzimati konkretne aktivnosti vezane uz potporu školama u ispunjavanju tih obveza.

Centralni je dogadjaj u obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta 2014 skup učenika i roditelja XV. gimnaziji Zagreb, održan 10. veljače od 17 sati u prostorima škole. Nakon uvodnog interaktivnog predavanja predstavnika CARNeta, sudionici su imali priliku dobiti odgovore na pitanja vezana uz sigurnost djece na Internetu. Osim predstavnika CARNeta, na pitanja sudionika odgovarali su i predstavnici MUP-a i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

Kako je u ovom području izrazito važna i direktna suradnja s djecom, CARNet je potaknuo primanje predstavnika škola i učeničkih domova u partnerstvo CSI. Iz toga je razloga, na navedenom skupu, ravnatelj XV. gimnazije Zagreb, gospodin Josip Harcet, kao predstavnika svih srednjih škola RH, potpisao izjavu o strateškom partnerstvu škole s CSI. Uz XV. gimnaziju Zagreb, predstavnici korisnika iz sustava školstva su Učenički dom Hrvatskoga radiše i OŠ Veliki Bukovec, koji će kao partneri CSI dati doprinos u osmišljavanju strategije i aktivnosti koje uključuju škole, nastavnike, učenike i njihove roditelje.


 
preskoči na navigaciju