Objavljeno 13. 11. 2011. u 20:41 sati
Vizija i misija

Povijesno se misija CARNeta razvijala zajedno s ustanovom CARNet oslikavajući trenutne potrebe i trendove unutar zajednice kojoj CARNet služi.

Godine 2000. misija je izgledala ovako...

Misija Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet je pospješivanje napretka, i pojedinaca i društva u cjelini, pomoću novih informacijskih tehnologija.

 

A danas:

Vizija

 
Hrvatska u društvu znanja.
 

 

 

Misija

 

Razvoj napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku i istraživačku zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge.

Unaprjeđenje visoke naobrazbe i znanosti te rada i života studenata, suradnika, nastavnika i znanstvenika primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, upoznavanjem s njezinim mogućnostima i pomaganjem pri njezinoj uporabi.

Poticanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, a posebice potpora diseminaciji znanja i izmjeni informacija te razvoju sadržaja dostupnih posredstvom mreže.

Suradnja s međunarodnim organizacijama i povezivanje s akademskim i istraživačkim mrežama, uspostavljanje i održavanje središnjih nacionalnih servisa za Internet.

Iako je djelovanje CARNeta značajno za cijelu Republiku Hrvatsku, CARNetove aktivnosti prvenstveno su okrenute akademskoj i istraživačkoj zajednici. Uloga je akademske i istraživačke zajednice u svakom, pa tako i u hrvatskom društvu, stvaranje, uvođenje i uporaba novih tehnologija. To je razlog zbog kojeg akademska i istraživačka zajednica mora prva imati na raspolaganju najbolju i najnapredniju informacijsku tehnologiju i infrastrukturu.

 


20 godina CARNeta

Od svog osnutka do danas CARNet je u zajedničku računalno komunikacijsku mrežu povezao 241 ustanovu članicu iz akademske zajednice spojenih na 438 lokacija te 1386 ustanova članica iz sustava školstva spojenih na 1918 lokacija. Ujedno korisnicima pružamo i više od 70 najnaprednijih usluga.