Objavljeno 15. 11. 2011. u 10:15 sati

1@CN - 10@CN 1991.-2001. godina

 • 2001. godina

  siječanj – uspostavljen CARNetov edukacijski centar Edupoint
  prosinac – dana 1. prosinca ostvareno spajanje na pan-europsku akademsku i istraživačku mrežu GÉANT
  prosinac – 31. prosinca uveden jedinstveni pozivni broj CARNetovih modemskih ulaza (CMU) za čitavu Hrvatsku; omogućeno i spajanje ISDN terminalnim uređajima

 • 2000. godina

  ožujak - uspostavljen CARNetov poslužitelj točnog vremena (NTP)
  rujan - dana 8. rujna uspostavljeno nacionalno središte za razmjenu Internet prometa - Croatian Internet eXchange (CIX)
  studeni - 21. studenog omogućeno spajanje na paneuropsku istraživačku mrežu TEN-155 (Trans European Internet Research Network); međunarodna veza s Internetom ubrzana na 34 Mbps
  studeni - 31. studenog pokrenuta Cisco akademija mrežnih tehnologija

 • 1999. godina

  siječanj – održan prvi tečaj za buduće CARNetove predavače u okviru programa "Training the Trainers"
  rujan – od 28. do 30. rujna održana prva CARNetova korisnička konferencija CUC

 • 1998. godina

  listopad – od 15. do 22. listopada održana prva u nizu aktivnosti "CARNet tjedan" na ustanovama članicama

 • 1997. godina

  siječanj – dana 23. siječnja održano prvo udaljeno predavanje između Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Elektrotehničkog fakulteta Osijeku
  svibanj – 22. svibnja jezgra mreže u Zagrebu ubrzana na 622 Mbps
  listopad – od 23. do 31. listopada održana "3. CEENet radionica mrežnih tehnologija" u Zagrebu

 • 1996. godina

  lipanj – 7. lipnja ostvarene prve međugradske ATM veze
  lipanj – 7. lipnja ostvaren prvi prijenos videosignala putem CARNetove mreže (prijenos Svjetskog festivala animiranog filma Animafest '96. između Zagreba i Rijeke te Zagreba i Osijeka)
  srpanj – 19. srpnja osnovan CCERT (CARNet Computer Emergency Response Team), nacionalno središte za sigurnost računalnih mreža

 • 1995. godina

  ožujak – dana 1. ožujka osnovana ustanova CARNet
  listopad – 20. listopada ostvarena prva ATM veza brzine 155 Mbps između Sveučilišnog računskog centra i Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu

 • 1994. godina

  rujan – uspostavljen središnji WWW poslužitelj
  listopad – održani prvi tečajevi o Internetu za korisnike

 • 1993. godina

  veljača – dana 27. veljače dobivena vršna .hr domena

 • 1992. godina

  rujan – uspostavljeni središnji FTP i IRC poslužitelji
  listopad – održani prvi tečajevi za inženjere računalnih sustava studeni – dana 17. studenoga uspostavljena prva hrvatska internetska veza prema svijetu

 • 1991. godina

  listopad – pokrenut CARNet kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH
  listopad – početak rada Helpdeska

broj usluga
22
broj spojenih ustanova
187
pokrenute usluge broj zaposlenih
40
broj korisnika Interneta u hrvatskoj
480 000

 


Putujte kroz kronologiju CARNeta i informirajte se o bitnim događajima, uslugama te razvoju CARNet mreže. Saznajte i kako je rastao broj korisnika Interneta u Hrvatskoj i broj spojenih ustanova CARNeta.

Stigli ste u prvo desetljeće Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet.